Skip to main content

ANBI

Reizigersvereniging Rover is bij de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) geregistreerd. Donateurs van een ANBI mogen onder bepaalde voorwaarden hun giften aan een ANBI aftrekken bij het doen van belastingaangifte.

Als ANBI-organisatie zijn wij transparant over onze organisatie en activiteiten. Op deze pagina geven wij inzage in een aantal officiële documenten.

Gegevens

Reizigersvereniging Rover
Officiële naam: Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer
Postbus 2132
3800 CC Amersfoort
Fiscaal nummer: 8023.675.86
Kvk: 40410205

Beloningsbeleid

Rover heeft betaalde medewerkers in dienst die werkzaam zijn op het landelijk kantoor in Amersfoort, activiteiten binnen de lokale afdelingen worden verricht op basis van vrijwilligheid. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid wordt uitgegaan van de CAO Gemeenten. De bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

Schenken met belastingvoordeel

Rover steunen? Met een periodieke schenkingsovereenkomst (minimaal 5 jaar) zijn donaties aan een ANBI-organisatie geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting.