Skip to main content

Actievoorwaarden en deelnemersreglement Reizigerscadeau

Dit zijn de actievoorwaarden bij deze wedstrijd, het zijn de regels waar jouw inzending aan moet voldoen.

1 Toepasselijkheid
Dit deelnemersreglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (Rover) en personen die deelnemen aan de wedstrijd (hierna te noemen: deelnemers).

2. Organisatie
De organisatie van de wedstrijd is in handen van Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (hierna: Rover) in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (hierna: NS)

3. Deelname
3.1 Deelnameformulier. Het idee moet zijn ingezonden via het spelformulier op onze website. Deelname op een andere manier is niet mogelijk.
3.2 Bescherming persoonsgegevens. Rover respecteert de privacy van de deelnemer, de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemer en zijn digitale veiligheid. Op de verwerkingen van persoonsgegevens door Rover is het privacy beleid Rover integraal van toepassing. Dit betekent ook dat Rover met deelnemers zal communiceren via e-mail.
3.3 Deelnemers zijn individuele personen, ook wel een natuurlijk persoon. De wedstrijd staat niet open voor andere rechtspersonen.
3.4 Ideeën moeten zijn ingediend voor 19-02 om 23:59uur. Ideeën die later worden ingediend maken geen kans op de prijs
3.5 Deelname is onbeperkt mogelijk. Deelnemers maken echter kans op 1 prijs.
3.6 De naam van de deelnemer en het winnende idee zal worden gecommuniceerd in/op maar niet uitsluitend rover.nl, persberichten en publicaties. Ook kunnen Rover en NS foto's en/of video-opname maken en distribueren van de prijsuitreiking.
3.7 Medewerkers van Rover en NS zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
3.8 Bij onvoorziene omstandigheden al dan niet over het deelnamereglement zal Rover een besluit nemen. Deelnemers zijn dan gerechtigd hun idee terug te trekken.
3.9 Deelnemers kunnen tijdens de wedstrijd en na afloop e-mails ontvangen over het verloop van de wedstrijd.

4. Scope en reikwijdte
4.1 Maximaal € 1,5 miljoen. Voor de uitvoering van het winnende idee is maximaal € 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het kan gaan om een eenmalige investering van € 1,5 miljoen maar ook om meerdere kleine investeringen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een kleine aanpassing van een fietsenstalling die € 100.000 kost en daarom in 15 verschillende fietsenstallingen zou kunnen worden uitgevoerd. Het bedrag is eenmalig beschikbaar en kan dus niet jaarlijks worden uitgegeven.
4.2 Scope en reikwijdte - Het idee moet binnen de opdracht van de overheid aan NS vallen. NS moet het idee kunnen uitvoeren in het kader van het contract met de overheid: de hoofdrailnetconcessie. Hieronder vallen onder andere treinen van NS, fietsenstallingen van NS, OV-fiets, betalingsmogelijkheden, reisinformatie van NS, mobiele applicaties van NS en verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid. Het gaat hierbij enkel om producten van NS. Dus treinen van andere vervoerders of gemeentelijke fietsenstallingen komen niet in aanmerking voor de wedstrijd. Ook ideeën die betrekking hebben op een station kunnen helaas niet meegenomen worden voor deze wedstrijd.

5. Correspondentie
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tijdens de looptijd van de wedstrijd kan enkel via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden gecommuniceerd over de wedstrijd. Inzendingen moeten worden ingestuurd via het webformulier op www.reizigerscadeau.nl.

6. Prijzen
6.1 Beschikbare prijzen Rover stelt 3 prijzen beschikbaar voor de drie beste ideeën. Dat betreft een rondreis naar Zwitserland en 2 Interrail passen. De prijzen worden aangeboden door www.treinrondreis.nl
6.2 Rover bepaalt op welke wijze gewonnen prijzen kunnen worden verkregen.
6.3 De prijzen worden niet uitbetaald in contanten.
6.4 Over de prijs is geen kansspelbelasting verschuldigd.

7. Jury en beoordeling
7.1 Uit de ingezonden ideeën zal een jury anoniem de winnaar(s) aanwijzen. De jury bestaat minimaal uit een vertegenwoordiger van NS en Rover. De jury zal bekend worden gemaakt op www.reizigerscadeau.nl
7.2 De jury zal de ingezonden ideeën toetsen aan de hand van de volgende criteria, in willekeurige volgorde.
                a. Maakbaar binnen vastgesteld budget (eenmalig 1.5 miljoen euro)
                b. Voldoet aan wet- en regelgeving
                c. Betreft een eenmalige investering of een investering met een positieve business case
                d. Impact op de reiziger, hoe groter de (structurele) impact, hoe beter.
                e. Impact op sociale veiligheid en duurzaamheid

8. Intellectueel eigendom
De deelnemer verklaart het intellectueel eigendom op het idee te bezitten en/of dit te mogen gebruiken. Rover noch NS is geen vergoeding schuldig aan het gebruik van dit intellectueel eigendom.