• Home
  • Klachten en OV-informatie

Klachten en OV-informatie

OV op twee niveausSpecifieke OV-klachten

Rover afdeling Den Haag wordt ook wel benaderd met klachten over het OV. Echter, de Rover-afdeling is geen klachtenloket. De landelijke tak van Rover wordt graag op de hoogte gesteld van de klacht. Om tot een oplossing te komen, dienen reizigers zich daarnaast altijd te richten tot de vervoerbedrijven. Heeft u persoonlijke bemiddeling nodig bij een probleem? Dan helpt het OV-loket (www.ovloket.nl) u graag.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is de opdrachtgever van het openbaar vervoer in deze regio, met uitzondering van NS. De vervoerbedrijven (HTM, Connexxion en Arriva) voeren deze opdracht uit. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag bepaalt als concessieverlener onder meer het lijnennet, de dienstregeling en tarieven. Voorstellen voor het verbeteren van het OV zijn bij ons welkom.

Links vervoersbedrijven

Links overheden