Case studies/rapportages


thumb Regio automatenRover voert regelmatig onderzoeken uit, al dan niet naar aanleiding van klachten. 

Klachtrapportages
Binnengekomen klachten geeft Rover door aan het OV loket, de klachtenorganisatie die Rover heeft opgericht maar nu onafhankelijk via rapportages de klacht opnieuw onder de aandacht brengt bij de verantwoordelijke partijen. Het OV loket brengt ieder kwartaal een klachtenrapportage uit. Deze rapportages zijn te vinden op de website van het OV loket.

Meldpunt volle treinen
De meldingen over overvolle treinen die binnenkomen bij ons meldpunt (www.volletreinen.nl of de app) verwerken wij iedere maand tot een korte rapportage. De statistieken zijn terug te vinden op deze website, op volletreinen.nl en regelmatig ook in de media. Deze resultaten hebben diverse malen geleid tot langere treinen. Inmiddels heeft de staatssecretaris zelfs een oplossing geëist voor structureel overvolle treinen nav klachten in ons meldpunt.

Benchmark duurzame mobiliteit
Onderzoeksbureau CE Delft voerde deze benchmark uit in opdracht van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die opkomen voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit: de Fietsersbond, Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.

Rapport: als de gewone bus verdwijnt
Vooral in de stedelijke gebieden wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer. In de dunbevolkte gebieden daarentegen is er steeds meer sprake van bezuinigingen. De Rover-werkgroep Kleinschalig OV analyseerde de mogelijkheden om ook in deze gebieden tot goed OV te komen en schreef hierover een rapport.

Zwartboek Hoogzomerdienstregeling Breng
Breng besloot in regio Arnhem/Nijmegen de zomerdienstregeling van 24 juli tot 4 september 2016 nog verder uit te dunnen naar een ‘Hoogzomerdienstregeling’, Rover verzamelde en analyseerde klachten om aan te tonen dat de Hoogzomerdienstregeling een slecht idee was. Download hier het zwartboek.

Treinwifi-enquête Rover Jong
Rover Jong vroeg de mening van jonge treinreizigers naar de kwaliteit van wifi in de trein. Lees hier de uitslag van de enquête.

Enquête naar de meest gastvrije stations
Rover vroeg aan de leden wat een station tot een gastvrij station maakt en welke stations hier een goed voorbeeld van zijn. Het resultaat was drie prijswinnaars. Ook de meest unheimische stations werden verkozen. Lees hier de uitslag van de enquête.

De OV-chipkaart vergeleken
€7,50 voor een nieuwe chipkaart iedere 5 jaar, €2,50 om je eigen saldo terug te vragen, €11 voor een vervangende kaart.. De Nederlandse chipkaart is duur. Erg duur bleek zelfs, uit onze vergelijking met andere Europese chipkaarten. Met dit rapport hopen we de vervoerders te bewegen de servicekosten te verlagen.

Rapportage Keuzedagen
Het afschaffen van papieren keuzedagen leverde een grote stroom klachten op. Samen met Unie KBO maakte Rover een rapportage van de problemen en gebruikte dit om met NS in gesprek te gaan. Uiteindelijk leidde dit begin 2015 tot de terugkeer van papieren keuzedagen voor voordeelurenabonnement-houders.

Zwartboek zonesupplementen
Het afschaffen van de zonesupplementen zorgde voor veel reizigers voor een forse prijsverhoging. Op een protestbrief van Rover aan het ROVB (Regionaal OV Beraad) werd geantwoord dat er geen klachten bekend waren. Rover heeft deze klachten voorts verzameld via het meldpunt en aangeboden in een zwartboek. Helaas heeft het niet geleid tot de terugkeer van zonesupplementen.

Analyse sterabonnementen
Het verdwijnen van de sterabonnementen zorgt voor veel mensen niet alleen voor forse prijsverhogingen maar ook voor een onoverzichtelijk chaos van verschillende benodigde chipkaartproducten. Omdat het afschaffen van d esterabonnementen via de decentrale overheden loopt, ontbreekt een landelijk overzicht van de gevolgen. Via het meldpunt sterabonnementen heeft Rover de gevolgen voor diverse reizigers in beeld gebracht in het rapport ‘wat is er aan de hand in abonnementenland?”. Voor het rapport is veel belangstelling vanuit zowel de landelijke als plaatselijke politiek. Vooralsnog is er geen aanvaardbaar alternatief voor het sterabonnement, Rover hoopt daarom nog steeds dat het rapport zal bijdragen tot het bespoedigen van een volwaardig landelijk alternatief.