Skip to main content

Rover wil snel verplaatsing dassen en herstel spoor

Rover wil dat de dassen die op diverse plekken voor ontregeling van het treinverkeer zorgen, direct worden verplaatst. Hiervoor zou ProRail met spoed een ontheffing moeten krijgen. Daarnaast vraagt Rover aan NS om extra treinen in te leggen op de omreisroute tussen Den Bosch en Eindhoven.

Op diverse plekken onder het spoor hebben dassen burchten gegraven. Het spoor is hierdoor verzakt en treinverkeer is platgelegd voor minimaal één week tussen Den Bosch en Eindhoven en voor nog langere tijd in Friesland. Dassen zijn beschermde diersoorten die niet zomaar mogen worden verstoord of verjaagd. De Flora- en Faunawet biedt voor dringende redenen wel de mogelijkheid voor een ontheffing voor het verplaatsen en verstoren van dassen. Nu twee spoorlijnen zijn ondergraven en het treinverkeer daar is stilgelegd is deze dringende reden zeker aanwezig.

Rover wil dat er haast wordt gemaakt met een ontheffing zodat ProRail de mogelijkheid krijgt op de kortst mogelijk termijn de dassenburchten af te graven en het spoor te herstellen. "De bevoegde autoriteiten zijn geen beschermde diersoort, rond het geven van de toestemming zou geen traag proces nodig moeten zijn", stelt Rover-directeur Freek Bos. Rover vraagt ProRail voortaan de spoordijken regelmatig te controleren en te voorkomen dat dassen zich er vestigen. Met een generieke ontheffing zou ProRail preventieve maatregelen mogen nemen, zoals het plaatsen van rasters. Maar dat moet wel gebeuren voordat dassen zich definitief op een locatie vestigen.

Rover vraagt NS om de overlast voor reizigers tussen Den Bosch en Eindhoven te beperken. Reizigers zijn nu aangewezen op beperkte omreismogelijkheden en extra overstappen. Rover ziet graag creatieve oplossingen zoals tijdelijke Intercity-verbindingen tussen Utrecht en Tilburg en extra Intercity's tussen Eindhoven, Tilburg en Breda. Bovendien zou er een pendeltrein tussen Den Bosch en Vught ingezet kunnen worden waardoor reizigers naar Vught worden ontzien.

Overig