Skip to main content

Rover vraagt alles-uit-de-kast-plan van ProRail

De kwetsbaarheid van het spoor door het personeelsgebrek bij ProRail blijft tot zeker 1 oktober een rol spelen. Dit heeft ProRail aan Rover laten weten. Rover vraagt om een alles-uit-de-kast-plan en ruimhartige compensatie voor reizigers die naar alternatief vervoer moesten uitwijken.

Minder treinen omdat ProRail onvoldoende personeel beschikbaar heeft op de verkeersleidingpost, de reiziger krijgt er de laatste tijd vaker mee te maken. Rover vraagt om een alles-uit-de-kast-scenario om de hinder voor reizigers zo veel mogelijk te beperken. Moeten er in de treindienst worden gesneden? Dan liever trajecten met minder treinen dan het helemaal stil leggen van treinverkeer. Daarbij moet dan in ieder geval de reisinformatie worden verbeterd. En als reizigers de noodzaak zien om alternatief vervoer te regelen, zou er ruimhartig omgegaan moeten worden met de compensatie van extra kosten.

Rover verwacht dat ProRail richting de toekomst verkeersposten en werksystemen minder kwetsbaar inricht. “Het is aan de reiziger niet uit te leggen dat als een iemand uitvalt, het treinverkeer stil ligt. Dat vraagt om een fundamenteel andere inrichting van de systemen, waarin het vervoeren van reizigers voorop moet staan”, stelt Rover-directeur Freek Bos. Rover heeft begrepen dat de medewerkers op de verkeersleiding momenteel maximaal flexibel bijspringen waar nodig en heeft daar veel waardering voor.

ProRail laat desgevraagd weten dat de kwetsbaarheid op het spoor tot zeker 1 oktober aanhoudt, daarna komt er wat meer ruimte omdat er minder mensen met verlof zijn. Medewerkers van verschillende posten springen bij in Roosendaal, Utrecht en Kijfhoek, waar de nu veel krapte is. Het budget voor werving en opleiding wordt verhoogd. Op lange termijn wil ProRail het werk toegankelijker maken door het middels andere systemen te vereenvoudigen.

Prestaties