Samen op Reis

SORR

Samenwerking is van groot belang in het openbaar vervoer. Wanneer samenwerking moeizaam tot stand komt, heeft de reiziger hier last van. Bijvoorbeeld doordat hij meerdere kaartjes moet kopen wanneer hij met meerdere vervoerders reist, of doordat hij bijvoorbeeld bij verstoringen op het spoor geen informatie krijgt over de alternatieven in streekvervoer. Om tot een betere reis voor de reiziger van A naar B te komen, moet de OV branche de handen ineen slaan. Rover en Urgenda lanceerden daarom het initiatief Samen op Reis.

Samen op reis is een samenwerkingsinitiatief van de belangrijkste OV-partijen ; vervoersbedrijven, overheden en consumentenorganisaties. De initiatiefnemers zetten zich in voor een betere samenwerking in het openbaar vervoer. Hun doel: het OV een vanzelfsprekende schakel maken voor reizigers in hun reis van A naar B.

Op uitnodiging van Rover en duurzaamheidsorganisatie Urgenda zijn de deelnemende partijen begin 2013 begonnen met 15 gezamenlijke projecten om de reiziger sneller en beter van deur tot deur te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om het verbeteren van het voor- en natransport voor de OV-reiziger, het realiseren van een beter gezamenlijk tariefaanbod en het verbeteren van overstappunten. Sinds die tijd zijn er alweer verschillende nieuwe projecten gestart. Allemaal onder dezelfde vlag: Samen op reis, OpStap naar een beter OV.

Blijf op de hoogte van Samen op Reis via de website http://www.samenopreis.nu/

 

Logos organisaties Samen op reis