Samen op Reis

SORR

Samen op Reis begon in de zomer van 2012 op initiatief van Rover en Urgenda. Deelnemers waren bestuurders van opdrachtgevende overheden, OV-bedrijven, kennis- en service-instituten en Rover. Aanleiding voor het initiatief waren de slechte verhoudingen in de sector. Na vier jaar Samen op Reis kan geconcludeerd worden dat de samenwerking in de sector is verbeterd. Samen op Reis heeft daar een belangrijke praktische en morele bijdrage aan geleverd.

De sleutel tot succes van Samen op Reis was het informele karakter en het persoonlijk commitment van de initiatiefnemers. De verbetering van de onderlinge verhoudingen heeft er voor gezorgd dat er nieuwe verbanden zijn ontstaan – spoor- en OV-tafels, branchevereniging, – en dat het reeds bestaande overleg in het NOVB meer slagkracht heeft gekregen. Er zijn verschillende mooie concrete initiatieven ontwikkeld.

De afsluiting van Samen op Reis betekent niet dat er geen aandacht meer nodig is voor de verhoudingen in de sector. De rol van Samen op Reis als aanjager is echter na vier jaar voorbij. Het is nu aan de partijen in de OV-sector om de samenwerking te bestendigen en samen resultaten te boeken voor de reiziger!

Bekijk hier de afsluitende video van Samen op Reis. Lees hier ook de nabeschouwing van het initiatief: Nabeschouwing Samen op Reis

Meer over Samen op Reis via de website http://www.samenopreis.nu/

 

Logos organisaties Samen op reis