Programma symposium Vervoer in de buurt


PlattelandHet symposium vindt plaats op vrijdagmiddag 23 juni vanaf 13:00 uur in Zeist. Lokatie wordt bekendgemaakt na aanmelding.
Klik hier om direct aan te melden.

Programma

12.30 uur   inloop

13.00 uur   welkom door Roy Luca, wethouder verkeer gemeente Zeist

13.05 uur   inleiding door dagvoorzitter Marc Maartens, adviseur-publicist

13.15 uur   Frans Gommers, senior adviseur bureau XTNT over Kleinschalig vervoer         

13.45 uur  Marjan Maarschalkerweerd, projectleider Zorgbelang Gelderland-Utrecht & Mieke Biemond, adviseur Aandacht voor iedereen: 'Uit de hokjes naar keuzevrijheid'

14.15 uur  Gerard van Kesteren, senior projectmanager CROW-KpVV over 40 jaar buurtbus in Nederland

14.30 uur  pauze

15.00 uur  Maikel Bracun, ontwikkelmanager Arriva: ervaringen vervoerder met vervoer voor iedereen         

15.35  uur Jan van Selm, directeur, OV-bureau Groningen Drenthe: 'Wensen overheden vervoer voor iedereen'   

16.00 uur  Forum

  • Henk Meurs, directeur MuConsult
  • Ad Toet, directeur branchevereniging Koninklijk Vervoer Nederland
  • Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde mobiliteit provincie Utrecht

16.50 uur  conclusies, aanbevelingen & afsluiting

  • Petra van der Horst, programmamanager Aandacht voor iedereen
  • Arriën Kruyt, voorzitter Rover

17.00 uur  borrel

Aanmelden via deze link.

Bijeenkomst ROCOV Twente ‘OV voor iedereen’

thumb toegankelijkheid

Op 21 november 2016 organiseerde het ROCOV Twente een bijeenkomst met als thema toegankelijkheid. In de zaal zat een gevarieerd gezelschap van ROCOV’s uit Twente, Overijssel, Flevoland en Gelderland, provincie Overijssel, Vereniging van Kleine Kernen, Ouderenbonden, Oogvereniging, Blue Assist en Rover. Het programma bestond uit drie interactieve presentaties van Bram ’t Mannetje van ProRail, Mariska Noorloos, manager toegankelijkheid NS en jurist Richard de Groot namens het College Rechten van de Mens.

De Wet Gelijke Behandeling van Chronisch Zieken en Gehandicapten geldt ook voor het OV. Uitgangspunt is dat reizigers met een handicap of chronische ziekte  onbelemmerd gebruik moeten kunnen maken van het OV zolang dit een proportionele inspanning van de verantwoordelijke bedrijven of organisaties vraagt.

Het ministerie heeft als doelstelling dat in 2030 alle 410 stations zelfstandig toegankelijk moeten zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van  ProRail die hier middels het Programma Toegankelijkheid aan werkt. ProRail moet er onder andere voor zorgen dat alle perrons op een hoogte van 76 cm worden gebracht. Bij de nieuw opgeleverde stations zoals Arnhem, Harderwijk en Rotterdam voldoen de perrons aan deze hoogte. Maar bij de bestaande stations is dit nog niet altijd het geval. Er komen extra liften en hellingbanen en op alle stations worden geleidelijnen, perronrandmarkeringen en brailleplaatjes vervangen of aangebracht.

Soms ontstaat er bij de (ver-)bouw van stations een spanning tussen de architect en de eisen die ProRail stelt aan toegankelijkheid. In sommige situaties wordt dan een oplossing gekozen die niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen.  Het station van Rotterdam bijvoorbeeld heeft een mooie trapleuning in dezelfde grijze kleur als de trap, die daardoor praktisch onzichtbaar zijn voor slechtzienden. Deze zou vanuit de toegankelijkheidseisen vervangen moeten worden door een leuning in een contrasterende kleur, bijvoorbeeld rood. Het nieuwe station van Harderwijk heeft een prachtige trappartij, maar slechtzienden klagen omdat ze na de verbouwing veel minder goed hun weg kunnen vinden. Sommige van deze zaken hadden misschien voorkomen kunnen worden door belangenorganisaties in een vroeg stadium bij het ontwerp te betrekken.

NS streeft ernaar om uiterlijk in 2025 alle sprinters toegankelijk te maken voor rolstoelen. Nieuwe treinen krijgen een schuiftrede voor een goede in- en uitstap, een goede plek voor rolstoelen en een toegankelijk toilet. Een rolstoeler in de zaal vroeg wat er met de huidige dubbeldekkertreinen gebeurt. Je kan wel mee met je rolstoel, maar omdat de rolstoelopstelplaats op het balkon is, laat het comfort van de rolstoelopstelplaats te wensen over. . De vertegenwoordiger van NS moest erkennen dat dit geen ideale situatie is. Helaas kan dit niet snel aangepast worden: het is niet mogelijk om bij moderniseringen van deze treinen de rolstoelopstelplaats in het compartiment te situeren.

NS is druk bezig om de assistentieverlening voor gehandicapten (AVG) uit te breiden. NS heeft ongeveer 9000 geregistreerde AVG-klanten die ongeveer 50.000 reizen per jaar maken. Het aantal reizen  met AVG groeide het afgelopen jaar met ongeveer 12%. De aanmeldtijd is al terug gebracht van 3 uur naar 1 uur van tevoren. In 2015 en 2016 heeft NS op  18  stations assistentieverlening geïntroduceerd en op 5 stations zijn de tijden waarop assistentie wordt aangeboden uitgebreid.

Veel reizigers willen bij het reizen weten waar ze aan toe zijn. Stel je bent met je rolstoel in de trein geholpen; staat er dan ook personeel op het station waar je wilt uitstappen? En wat gebeurt er als de trein vertraagd is en je je aansluiting dreigt te missen? Krijg je dan nog steeds hulp of is het personeel dat jou zou helpen al weg? Om aan deze onzekerheid tegemoet te komen maakt NS het in de toekomst mogelijk om de assistentieverlening tijdens de reis via een smartphone te volgen. Ook gaat NS in de toekomst de reiziger die gebruik maakt van assistentieverlening actief informeren bij verstoringen.dat wil zeggen als de trein bijvoorbeeld vertraagd is, wordt de klant gebeld over hoe de assistentieverlening zal verlopen in de nieuwe situatie.

NS doet daarnaast onderzoek naar uitbreiding van de huidige  vorm van assistentieverlening speciaal voor mensen met een visuele beperking onder de naam ‘Eén stap verder’. NS onderzoekt samen met de belangenorganisaties of reizigers met een visuele beperking die reizen met assistentieverlening en aankomen op een NS-station behoefte hebben aan begeleiding naar aansluitend OV. Daarnaast onderzoekt NS of het aanbieden van een dergelijke service op een beperkt aantal stations haalbaar is.

Ondanks alle maatregelen van de vervoerder, ProRail, overheden of personeel kan er toch wat mis gaan. Wat voor mogelijkheden heb je dan als reiziger? Je kunt je klacht indienen bij de vervoerder en bij een consumentenorganisatie. Als de reiziger het idee heeft dat hij/zij vanwege zijn handicap gediscrimineerd wordt, kan hij/zij zich ook wenden tot het College van de Rechten van de mens.

Het College onderzoekt de klacht, toetst deze aan de wet Gelijke Behandeling van Chronisch Zieken en Gehandicapten en doet een uitspraak. Zo heeft de organisatie in de afgelopen jaren enkele zaken behandeld van mensen in een rolstoel of scootmobiel, die niet met de bus mee konden reizen.

De voorzitter van het ROCOV Twente, mevrouw Ellen Pot, sluit de bijeenkomst af. De wens van gehandicapten om zelfstandig en onbelemmerd van het OV gebruik te kunnen maken wordt alom ondersteund. Toch is niet alles mogelijk; ook de redelijkheid en proportionaliteit van aanpassingen speelt een rol en design voor all is een mooie gedachte maar blijkt in de praktijk niet realiseerbaar. Tenslotte, wetten en voorschriften kunnen niet alles oplossen. Het gedrag van mensen, personeel en medepassagiers speelt ook een belangrijke rol in het op een prettige manier kunnen reizen met het OV.

Symposium OV in de Euregio

Symposium Maastricht - Patrick van der Broeck en Arrien KruytInternationale treinreizigers lopen nog te vaak tegen letterlijke en figuurlijke grenzen op. Tijdens een symposium over OV in de Euregio verzochten Rover, TreinTramBus en Navetteurs.be (België) en PRO BAHN (Duitsland) samen om een uniform, grensoverschrijdend ticketsysteem zonder extra kosten voor de reiziger.

Op zaterdag 5 november kwamen in Maastricht vertegenwoordigers van overheden, vervoersbedrijven en reizigers uit drie landen bijeen om te praten over grensoverschrijdend openbaar vervoer. Op uitnodiging van de Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck organiseerden reizigersverenigingen uit België, Duitsland en Nederland gezamenlijk het symposium dat werd bezocht door 140 belangstellenden.

Het symposium draaide om de grenzen van het internationale OV. Grensoverschrijdende reizigers krijgen te maken met verschillende kaart- en tariefsoorten, niet aansluitende lijnen en onduidelijke informatie over dienstregeling en tickets. Terwijl juist in het gebied rond de provincies Limburg en Liège en de deelstaat Nordrhein-Westfalen men geregeld even de grens oversteekt voor werk, studie of om gezellig te winkelen.

Tijdens de bijeenkomst werd een gezamenlijke verklaring van de reizigersverenigingen door Rover-voorzitter Arriën Kruyt overhandigd aan gedeputeerde Patrick van der Broeck. In de verklaring vragen de reizigersverenigingen om het makkelijker te maken voor de internationale reiziger om het juiste ticket en informatie voor de reis te vinden. Tevens vragen de organisaties aandacht voor een uniform ticketsysteem, zonder extra toeslagen voor grensoverschrijdende reizen.

Foto: Rover-voorzitter Arriën Kruyt overhandigt de verklaring van vier reizigersverenigingen aan gedeputeerde Patrick van der Broeck.

EPF-conferentie 2016 in Berlijn

EPFMeer dan 80 vertegenwoordigers van in totaal 16 reizigersorganisaties uit 11 Europese landen kwamen op 8 en 9 april bijeen in Berlijn, voor de jaarlijkse conferentie van de European Passengers’ Federation. Rover-voorzitter Arriën Kruyt mocht een presentatie houden over grensoverschrijdend vervoer tussen Nederland en Duitsland. Alle presentaties van deze dagen zijn online terug te vinden op de website van de EPF (Engelstalig).