Bestuur


Bestuursleden van Rover werken allen onbezoldigd. Het algemeen bestuur (AB) vergadert eens per zes weken, het dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) komt om de drie weken bij elkaar (waarvan 1 keer gezamenlijk met het AB).

 Walter Etty, voorzitter (sinds 2018)

thumb Walter Etty

 

Representeert de positie en het imago van Rover;
beheert de portefeuille politieke, bestuurlijke en ambtelijke contacten
in het openbaar bestuur op ministerieel niveau;
vertegenwoordigt Rover voor inhoudelijk (internationaal) OV beleid in het Locov en de landelijke spoortafel;
onderhoudt contacten met de Adviesraad. 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nevenfuncties

 • Adviseur bij Andersson Elffers Felix
 • Lid Audit Comissie FNV,
 • Penningmeester De Geschillencommissie
 • Lid stichtingsbestuur Ons Amsterdam
 • Commissaris 360magazine
 • Lid commissie Ethiek en Gezondheid ZON-MW
   

 Willem Benschop, vice-voorzitter (sinds 2017)

thumb Willem Benschop

 

Willem Benschop is een ervaren bestuurder met veel kennis van het OV in al zijn facetten.
Hij heeft gewerkt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de vervoersautoriteit
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarnaast was hij actief bij Railforum en CROW.

Nu hij meer tijd heeft en geen ambtelijke verantwoordelijkheid meer draagt in de OV-wereld,
wil hij zijn jarenlange managementervaring en kennis van het gehele OV inzetten voor het
reizigersbelang zoals Rover dat nastreeft. 

Mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

   

 Pieter Cassé, penningmeester (sinds 2011)

thumb pietercasse

 

Beheert financiën en juridische zaken alsmede fondsenwerving en merkenbeleid.
Coördineert personeelszaken. Vertegenwoordigt Rover in de Mobiliteitsalliantie.
Coördinatie afdeling Flevoland en Spoortafel Oost. 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nevenfuncties

 • Lid Bezwaaradviescommissie Nationale Politie
 • Voorzitter Buurtbusvereniging Lelystad
 • Voorzitter Bewonersvereniging Golfpark in Lelystad
   

 Hans Ende, secretaris (sinds 2015)

thumb hans ende

 

Secretariaat Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur; 
structureert het verenigingsbeleid; coördinatie afdelingen, landsdelen,
werkgroepen en vrijwilligersmanagement; partner Adviesraad,
werkgroepen Krimp en Toegankelijkheid.

Mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

Ton ettema (sinds 2015)

thumb Ton Ettema

 

Coördinatie afdelingen en Rocovo’s Friesland, Groningen en Drenthe,
Spoortafel Noord.

Tevens voorzitter van de Stichting ROCOV Fryslân

Mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

Floris Wagenaar (sinds 2015)

Floris

 

Coördinatie innovatie, studenten-contacten, bestuur Rover Jong; 
Landsdeel Randstad Zuid en Spoortafel Randstad Noord.

Mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid IFES (International Fellowship Evangelical Students) Nederland
 • Senator V.C.S. Ichthus landelijk
 • Jongerenambassadeur gemeente Leiden
 • General Secretary ECPYouth
 • (Tweede) Synodaal (namens Den Haag) Synode Oud-Katholieke Kerk in Nederland

   

Timo Dijkstra (sinds 2017)

Timo Dijkstra

 

Timo is masterstudent Indutrieel Ontwerpen aan de TU Delft.
Hij is actief geweest in veel commissies en besturen en in een
steunfractie van de gemeenteraad. Hij is ook actief bij Rover Jong.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Nevenfuncties

 • Molenaar bij korenmolen De Roos, Delft
 • Vertaler bij Compassion Nederland
   

Marinus de Jong (sinds 2017)

Marinus de Jong

 

Marinus de Jong heeft onder andere bij TNO, de Rijksoverheid en de Europese Commissie
gewerkt en hij is zestien jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland geweest.
Hij is momentaal werkzaam bij het Ministerie van IenM (luchtvaartbeleid). Hij is al vele jaren lid
van Rover en ook actief bij Natuurmonumenten.

Mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nevenfuncties

 • Werkzaam bij het Ministerie van IenW, Directie Luchtvaart, afdeling Luchtvaartveiligheid
 • Voorzitter Ledencommissie Amsterdam van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
   

Verder kennen we enkele "gedelegeerden"; Rover-leden die namens het bestuur gevraagd worden om specifieke taken op zich te nemen of vergaderingen en overleggen bij te wonen over een specifiek onderwerp/thema. Op dit moment zijn dat:

 • Taxizaken: Lysbeth van der Kroon
 • Ondersteuning Rocovs: Dick Wijen
 • Trainingen Rocovs: Liesbeth Alferink
 • Toegankelijkheid: Aldo Markus
 • Organisatie PJWippoo-excursie: Maarten Batenburg
 • Internationale Zaken, EPF: Rian van der Borgt
 • Woordvoering: Chris Vonk