Vacatures


Stagiair(e) audiovisuele communicatie

Houd je van vloggen? Heb je hart voor het openbaar vervoer? Rover zoekt een stagiair(e) die ons kan helpen om onze missie op enthousiaste wijze in beeld te brengen.

Omschrijving

Rover wil het openbaar vervoer makkelijker en eerlijker maken. Of het nu gaat om een veel te ingewikkelde OV-chipkaart, voor toeristen onbegrijpelijke kaartautomaten of een onvindbare P&R-plek.. Om ons te helpen met deze missie, meer (jonge) reizigers te bereiken en leden te werven zijn wij op zoek naar een stagiair(e) die dit soort OV-kwesties aan de kaak wil stellen met behulp van audiovisuele communicatie zoals vlogs. Samen met het kantoorteam bepaal je wat gefilmd en gevlogd wordt, je geeft advies en monteert. Je stemt je werk af met de communicatiemedewerker.

Functie-eisen

  • Je volgt een relevante hbo-opleiding, bijvoorbeeld communicatie en multimedia.
  • Je hebt ervaring met vloggen en monteren en je kunt communicatieboodschappen vertalen naar audiovisuele middelen.
  • Je het affiniteit met openbaar vervoer en weet waar de OV-reiziger tegenop loopt.

Wij bieden

  • Een praktijkstage bij een kleine organisatie met een groot netwerk.
  • Een kans om je werk aan een potentieel grote doelgroep bloot te stellen: er rijden dagelijks 1,2 miljoen mensen met de trein!
  • Ondersteuning vanaf ons landelijk kantoor in Amersfoort.
  • Duur stage in overleg.

Vrijwilligers gezocht!

Rover is een vereniging voor en door reizigers. Onze vereniging wordt gedragen door de belangeloze inzet door vele vrijwilligers. Een kleine staf op het landelijke kantoor probeert deze vrijwilligers zo veel mogelijk te ondersteunen. Hoewel Rover een kleine organisatie is, met een relatief klein ledenaantal, hebben wij tienduizenden sympathisanten. Daarnaast hebben we onszelf een grote positie weten te verwerven binnen de wereld van het openbaar vervoer. Zo neemt Rover deel aan de verschillende overlegtafels met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies die een ‘decentrale opdrachtgever zijn van het openbaar vervoer, en de vervoersbedrijven. Maar ook weten we de media te vinden wanneer we geen gehoor vinden in het regulier overleg.

Rover voelt de noodzaak om overleg te verbreden. Daarom willen we aan de slag met het zoeken van gemotiveerde en gespecialiseerde vrijwilligers, of vrijwilligers die bereid zijn te investeren in kennis, die actief willen worden in een werkgroep of afdeling.Wij zoeken vrijwillige ‘specialisten’ voor landelijke werkgroepen  

Infrastructuur

Sinds nog maar een korte tijd voeren we ook overleg met ProRail over de staat van het infrastructuur. Dit is een gebied waar we nog veel kennis  over moeten opdoen. We zijn dan ook op zoek naar iemand thuis is in de Railinfrastructuur.

We zoeken iemand die:

·         kennis heeft van de Railinfrastructuur of iemand die bereid is die kennis op te doen;
·         in staat is om zowel de technische, vervoers-/ ruimtelijke en financiële aspecten van de zaak te doorgronden
·         de samenhang van de maatregelen doorziet en oog heeft voor lange en korte termijn
·         kan samenwerken en in staat is de kennis over te dragen binnen de vereniging en de beleidsmedewerker
·         kan deelnemen aan het overleg met ProRail en NS (maandelijks, kantoortijden)
·         maandelijks in de avond een vergadering van de werkgroep kan bijwonen
·         het leuk vindt om op te treden als reizigersvertegenwoordiger

OV-chipkaart

Rover is al ver voor de introductie van de OV Chipkaart betrokken bij dit onderwerp. Veel van onze wensen lopen aan tegen beperkingen van het systeem. Toch blijven we ons inzetten voor een groter gebruiksgemak van de OV Chipkaart. En we behalen ook resultaten, al duurt dit soms jaren.

Op dit dossier hebben we contacten met TLS, NS, regionale vervoerders, ROCOV’s en onafhankelijke kennispartijen zoals de TU Delft. 

We zoeken iemand die

·         kennis heeft van de organisatie rond de OV-Chipkaart, of die bereid is deze kennis op te doen
·         gevoel heeft voor de techniek
·         oog heeft voor hoe het gebruiksgemak kan worden vergroot (usability)
·         die streeft naar een ideaalbeeld, maar besef heeft van de posities en belangen van de andere spelers en daardoor het ideaalbeeld in realistische stappen weet te vertalen
·         een lange adem heeft, doortastend en creatief is
·         mogelijkheden en tijd heeft om deel te nemen aan het Chipkaartoverleg (maandelijks)
·         het leuk vindt om op te treden als reizigersvertegenwoordiger

Reisinformatie

Reisinformatie is erg belangrijk voor het OV. Want in tegenstelling tot auto of fiets moet je jezelf in het OV aanpassen aan de tijden in het boekje. Bij wijzigingen van de planning, wil de reiziger dan ook graag weten waar hij of zij aan toe is! De technologie maakt het mogelijk dat de reiziger real time informatie krijgt. Zodat wij, de reizigers, onze planning ook kunnen aanpassen of op zijn minst weten waar we aan toe zijn!

Nieuwe mogelijkheden scheppen dus nieuwe kansen, maar ook bedreigingen. Want dynamische reisinformatie moet ook echt kloppen, anders wekt het irritatie. En geïrriteerde reizigers OV doet de sector geen goed. Rover ziet wel meer de kansen die goede, up-to-date reisinformatie biedt. Het maakt van OV een aantrekkelijker alternatief omdat je weet wat je kunt verwachten. Maar nog belangrijker interactieve reisinformatie maakt ook nieuwe vormen van OV mogelijk.

Rover wil onze werkgroep reisinformatie graag nieuw leven inblazen en zoekt daarom enthousiaste en kundige leden!

Op dit moment zijn we bezig met twee concrete projecten waarbij wij graag de hulp van kundige vrijwilligers inroepen:

1)    We willen starten met het oprichten van een begeleidingscommissie van een onderzoekpilot. Rover wil (op termijn) een grootschalig onderzoek verrichten naar de kwaliteit van dynamische reisinformatie op busstations. We beginnen echter met een kleinschaliger pilot. We zoeken mensen met kennis van onderzoeksmethoden en affiniteit met reisinformatie om als sparringpartners van onze afdeling onderzoek te fungeren.

2)    Rover heeft al eens een grote reisinformatie app test gedaan. Rover is van plan deze test te herhalen. We hopen dat dit een stimulans voor de markt zal betekenen. We zoeken naar mensen met affiniteit met de techniek om de (nieuwe) reisinformatie-apps te monitoren en te beoordelen.

Wij zoeken iemand die:
·         gevoel heeft voor de techniek
·         oog heeft voor hoe reisinformatie kan bijdragen aan het gebruiksgemak van het OV
·         die streeft naar een ideaalbeeld, maar besef heeft van de posities en belangen van de andere spelers en daardoor het ideaalbeeld in realistische stappen weet te vertalen
·         een lange adem heeft, doortastend en creatief is
·         de mogelijkheden en de tijd heeft om op termijn deel te nemen aan relevante landelijke overleggen (o.a. BISON, GOVI)
·         eens per maand in de avond kan vergaderen met de werkgroep
·         het leuk vindt om op te treden als reizigersvertegenwoordiger
.
Voor onze afdelingen zoeken we vrijwillige bestuurders en communicatietalenten

Wil je je inzetten binnen de regio voor de belangen van de Reiziger? Als afdelingsbestuurder vertegenwoordig je de Roverleden (maar eigenlijk alle reizigers) en geef je actief vorm aan een afdeling.

Van een afdelingsbestuurslid wordt verwacht dat je voldoende tijd in het bestuurswerk kunt steken, dat betekent meestal enkele uren per week. Daarnaast verwachten dat bestuursleden deelnemen aan lokale en landelijke Rover-activiteiten. Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand op een doordeweekse avond.

Daarnaast is er de mogelijkheid om de afdeling nieuwe energie in te blazen. Daarom zoeken we een  communicatie en PR medewerker die het leuk vind om dingen te organiseren en meer te communiceren met de leden. Kortom, actief worden bij Rover is een boeiende ervaring waarmee je veel kennis, netwerken en vaardigheden opdoet.

Afdelingsvoorzitter

Werkzaamheden:

·         Relevant netwerk opbouwen en onderhouden

·         Inzicht houden in de agenda’s van de vervoersbedrijven en de lokale OV-autoriteiten
·         Kennis van het speelveld bijhouden
·         Rover vertegenwoordigen in het ROCOV met tact en overtuigingskracht
·         Voorzitten van de afdelingsvergadering

Bestuurslid afdeling

Werkzaamheden:

·        Deelnemen aan bestuursvergaderingen binnen de afdeling
·        Het mede organiseren van afdelingsactiviteiten
·        Meedenken over verbeteringen voor het OV in de eigen regio en indien nodig met de afdeling actie ondernemen (overleg voeren, brieven schrijven aan vervoerders, publicitaire acties verzinnen)
·        Taakverdeling in overleg met andere afdelingsbestuursleden

Vrijwilliger Communicatie en PR

Op lokaal niveau zijn er Roverleden actief in reizigersplatforms. Deze reizigersplatform adviseren de OV autoriteiten over het openbaar vervoer in de regio. Tijdens een overleg met de reizigersvertegenwoordigers krijg je de informatie waarmee je een mooie tekst kunnen schrijven voor op de website en voor in de nieuwsbrief. Deze activiteiten zijn zowel gericht op ledenbinding als op het informeren van alle reizigers. Daarnaast vragen wij je om een lokaal persnetwerk op te bouwen, zodat je wanneer de situatie daar om vraagt een persbericht kunt schrijven. Daarnaast is het belangrijk om contacten te leggen met andere lokaal actieve partijen, verenigingen en belangenorganisaties die actief zijn op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Voor vragen en ondersteuning kun je terecht bij de actieve Roverleden op lokaal niveau en bij het landelijk bureau in Amersfoort. 

Secretaris afdeling

Werkzaamheden:

·         Organiseren afdelingsactiviteiten
·         Het betrekken van leden bij zowel lokale als landelijke OV-kwesties
·         Organiseren Ledenvergaderingen, twee keer per jaar
·         Verzorgen maandelijkse nieuwsbrief in samenwerking met de communicatiemedewerker
·         Aanspreekpunt voor leden zijn

Wat heeft Rover te bieden?

Allereerst is er het maatschappelijke belang. Van jouw inspanningen voor Rover profiteert iedere OV -reiziger. En van een aantrekkelijk OV profiteren indirect ook veel steden en gemeenten. Want door een goed gebruikt OV is de druk op de openbare ruimte in de stad lager. Dankzij een goed OV netwerk kan iedereen in Nederland zich blijven verplaatsen, ondanks beperkingen van welke aard dan ook. Want dankzij het OV kunnen veel mensen werken in de trein, onbekommerd een dagje uit en veel meer. Via Rover kun je op een constructieve wijze invloed uitoefenen op hoe het OV is georganiseerd.

We zijn klein, maar ons netwerk is groot. Door je vrijwilligerswerk bij Rover krijg je de kans om je netwerk in de OV wereld te vergroten. Daarnaast doe je veel kennis op over hoe het OV in Nederland is georganiseerd. Door te participeren in de overleggen met de overheden en de vervoerder, maar ook door het interne debat leer je goed te formuleren en te onderhandelen. Kortom, er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Tot slot worden reis- en onkosten uiteraard vergoed. Meer informatie hierover kun je opvragen bij Ineke van der Werf, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden als vrijwilliger
Via dit formulier kunt u uzelf direct aanmelden voor één van onze vrijwilligersvacatures
Vacature:(*)
Invalid Input
Indien gekozen voor een afdelingsvacature, welke afdeling?
Invalid Input
Waarom kiest u voor deze vrijwilligersvacature? (versleep het hoekje om tekstveld te vergroten)
Invalid Input

Persoonlijke gegevens

Aanhef:
Invalid Input
Naam:(*)
Invalid Input
Adres:(*)
Invalid Input
Postcode:(*)
Invalid Input
Plaats:(*)
Invalid Input
Geboortedatum:(*)
Invalid Input
Telefoonnummer:
Invalid Input
Emailadres:(*)
Invalid Input
Upload eventueel uw CV:
Invalid Input
Invalid Input
Vink het vakje aan in de anti-spam beveiliging:(*)
Invalid Input