Skip to main content

Advies en overleg

Rover is de enige organisatie in Nederland die zich specifiek bezighoudt met het openbaar vervoer en wettelijk adviesrecht heeft over dit onderwerp. Zowel op landelijk niveau als in de regio zitten wij om de tafel met vervoersbedrijven en overheden. We overleggen over allerlei onderwerpen die de reiziger aangaan, van de bushalte in de straat tot de dienstregeling van NS. Over veel onderwerpen schrijven wij samen met onze collega-consumentenorganisaties officiële adviezen.

Heb je ook interesse om mee te praten over het openbaar vervoer in jouw regio? Misschien wil je dan vrijwilliger worden bij Rover.

Het Locov

Om de treinreiziger te vertegenwoordigen, nemen wij deel aan het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov). Hier zitten wij om de tafel met de Nederlandse Spoorwegen (NS), ProRail en met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naast Rover nemen de volgende consumentenorganisaties deel aan het gesprek: ANWB, de Consumentenbond, de Landelijke Studentenvakbond LSVb, de Fietsersbond, Ieder(in) en Seniorenorganisatie KBO-PCOB. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn onder meer de dienstregeling, tarieven, kaartverkoop en toegankelijkheid. Onze adviezen zijn te lezen op de website van het Locov.

NOVB

In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) overleggen wij met het Rijk, de provincies, de metropoolregio’s, de stads- en streekvervoerders en de Nederlandse Spoorwegen. Hier adviseren wij over verschillende onderwerpen die op de agenda staan. Op de agenda staan onder meer de OV-chipkaart en (de ontwikkeling van) andere vormen van OV-betalen.

In de regio

Iedere regio heeft een eigen overlegorgaan, een ‘Rocov’. Hier praat Rover met vervoersbedrijven en regionale overheden over allerlei zaken die de OV-reiziger in zijn eigen regio van belang vindt. Veel Rocov’s hebben een eigen website. In onderstaand overzicht is meer informatie te vinden over de verschillende regionale overlegorganen.

Reizigers Adviesraad (RAR)

OV Consumentenplatform Drenthe

ROCOV Flevoland

ROCOV Fryslân

ROCOV Gelderland

OV Consumentenplatform Groningen

Consumentenplatform Hoeksche Waard Goeree Overflakkee

Reizigersoverleg Limburg

METROCOV

Reizigersoverleg Brabant

Rocov Noord-Holland

ROCOV Overijssel

ROCOV Utrecht

Overlegplatform OV (OPOV) Zeeland

ROCOV Hollands Midden