Skip to main content

Onze wapenfeiten

Met de steun van leden en vrijwilligers heeft Rover al veel successen behaald voor de reiziger in het openbaar vervoer. Van het voorkomen van landelijke prijsstijgingen tot het behouden van een regionale buslijn: hieronder onze belangrijkste wapenfeiten. Steun ons en help ons deze lijst te laten groeien!

Reizigersinspraak

Rover pleit voor meer reizigersinspraak bij de decentrale overheden en ziet dit bezegeld in de wet personenvervoer 2000. Hierna worden de regionale reizigersoverleggen, de Rocov’s, opgericht.

Dienstverlening

 • 1.

  Na actie van Rover komt er een coulance-regeling voor abonnementhouders die vergeten in te checken: zij kunnen nu drie keer een boete kwijtgescholden krijgen.

 • 2.

  Rover weet de papieren treinkaartjes tenminste in vol tarief-variant te behouden waardoor incidentele treinreizigers niet op de OV-chipkaart zijn aangewezen.

 • 3.

  Het geld dat vervoersbedrijven overhouden door reizigers die vergeten uit te checken, komt op aandringen van ANWB en Rover weer terug bij de reiziger. Onder meer in de vorm van website uitcheckgemist.nl.

 • 4.

  NS International verbetert op verzoek van Rover de voorlichting over de internationale geld terug bij vertraging-regeling.

 • 5.

  Rover en Unie KBO weten NS te overtuigen de keuzedagen voor 60-plussers voortaan naast digitaal ook weer op papier uit te geven.

 • 6.

  Rover heeft ProRail ervan weten te overtuigen om bij alarm in de Schipholtunnel niet alle vier tunnels plat te leggen waardoor er nog treinen kunnen blijven rijden.

 • 7.

  Na onderzoek van Rover komt er een officiële norm ‘trefkans conducteur’ waar NS aan moet voldoen.

 • 8.

  Na onderhandelingen van Rover hebben treinreizigers recht op geld terug bij vertraging bij NS, ook bij stakingen.

Dienstregeling

 • 1.

  Rover adviseert ieder jaar over zowel de landelijke NS-dienstregeling als dienstregelingen in de regio. Veel adviezen van Rover zijn al overgenomen.

 • 2.

  Na overleg tussen Rover en ProRail neemt de overlast door werk aan het spoor met 20% af.

 • 3.

  Rover zorgt ervoor dat de uitgedunde sneeuwdienstregeling minder vaak landelijk zal worden ingezet en dat er meer treinen blijven rijden wanneer deze dienstregeling wel wordt gereden.

 • 4.

  Rover-Gelderland brengt een einde aan de zeer uitgedunde Hoogzomerdienstregeling van Breng in Arnhem/Nijmegen.

 • 5.

  Rover-Gelderland zorgt voor verdubbeling van het aantal zondagse treinen naar Winterswijk. Samen met het Duitse PRO BAHN zorgt de afdeling voor een proef met een internationale buslijn tussen Bocholt (D) en Aalten (NL).

 • 6.

  Rover-Zeeland zorgt voor een Intercity in de spits vanuit Zeeland richting de Randstad.

Bereikbaarheid

 • 1.

  Na het mislukken van de Fyra zorgen Rover en TreinTramBus voor definitieve terugkeer van de Intercity Brussel, de ‘Beneluxtrein’. Samen met de Fietsersbond zorgt Rover voor meer fietsplekken in de IC Brussel.

 • 2.

  Samen met de Fietsersbond zorgt Rover voor miljoeneninvesteringen in fietsenstallingen bij stations.

 • 3.

  Rover-afdelingen in regio Amsterdam zorgen voor een bus tussen Osdorp, Lijnden en Schiphol.

 • 4.

  Door inzet van Rover-Zeeland blijft Aagtekerke haar bus houden in de zomermaanden.

 • 5.

  Rover-afdeling Holland Rijnland weet samen met andere partijen te voorkomen dat het busstation in Leiden naar een kleinere locatie verhuist.

OV-chipkaart

 • 1.

  De Consumentenbond, ANWB en Rover sluiten een akkoord met vervoerders voor de komst van één loket voor de OV-chipkaart. 

 • 2.

  Rover zorgt dat reizigers niet meer hoeven te betalen om saldo van hun OV-chipkaart af te halen. Dankzij Rover kunnen ook reizigers met een buitenlandse rekening hun saldo terugvragen.

Reisinformatie

 • 1.

  Rover weet NS te overtuigen de gele informatieschermen op stations niet af te schaffen.

 • 2.

  Na actie van Rover zorgen NS en ProRail voor betere en meer uitgebreide informatie bij werkzaamheden.

 • 3.

  NS heeft veel suggesties van Rover overgenomen in de verbetering van reisinformatieschermen.

 • 4.

  Rover zorgt dat Teletekstpagina 751, met actuele informatie over het spoor, blijft bestaan.

 • 5.

  In Noord-Holland worden op initiatief van Rover 370 bushaltes voorzien van digitale haltepanelen.

 • 6.

  In Zuid-Holland wordt flink geïnvesteerd in betere reisinformatie na onderzoek van Rover-afdeling Holland Rijnland.

 • 7.

  Het onduidelijke overstappunt op station Zutphen wordt aangepakt na klachten van ROCOV-Gelderland.

Toegankelijkheid

 • 1.

  Mede na actie van Rover keren de toiletten terug in de trein.

 • 2.

  Na actie van Rover komt er in alle stationsliften een telefoonnummer voor reisassistentie.

 • 3.

  Op verzoek van Rover en de andere consumentenorganisaties lanceert NS een Whatsapp kanaal voor reizigers met een beperking om eenvoudig contact te kunnen leggen met NS klanteNService Special Care.

 • 4.

  Na aandringen van Rovermag de reiziger desgewenst zelfstandig naar het perron om assistentieverlening te ontmoeten en hoeft hij niet meer door het station begeleid te worden.

Tarieven

 • 1.

  Rover weet te voorkomen dat reizigers met de overschakeling naar NS Flex hogere abonnementskosten kwijt zijn.

 • 3.

  In 2012 weet Rover samen met de vakbonden te voorkomen dat er belasting gaat worden geheven op reiskostenvergoedingen.

Meldpunt volle treinen

 • 1.

  Het Meldpunt Volle Treinen van Rover heeft het probleem van overvolle treinen op de kaart gezet bij vervoerders, politiek en de media. Meerdere malen zijn treinen na klachten in het meldpunt verlengd.

 • 2.

  NS plaatst op suggestie van Rover affiches op stations met informatie over drukke en minder drukke treinen. Ook doet NS proeven die voor betere spreiding van reizigers in de trein moeten zorgen.

Wil je ook bijdragen aan onze successen?

Steun ons met een donatie of meld je aan als vrijwilliger!