Skip to main content

Onze werkwijze

Reizigersvereniging Rover zet zich in voor reizigers in het openbaar vervoer. Samen met onze vrijwilligers zitten wij aan tafel met vervoersbedrijven en overheden, zowel landelijk als bij jou in de buurt. Daarmee is Rover echt een vereniging van reizigers, voor reizigers. Lees hier over onze belangrijkste activiteiten.

Aan tafel

Rover heeft wettelijk adviesrecht: wij zitten aan tafel met vervoersbedrijven en overheden om de inbreng van de reiziger te laten horen in adviezen over onderwerpen zoals dienstregelingen, tarieven en de aanschaf van nieuwe bussen. Landelijk adviseren wij aan NS, ProRail en het Ministerie I&W. Regionaal zijn wij vertegenwoordigd in overlegorganen waarbij wij opkomen voor de reiziger in de regio. Wij zijn de enige organisatie met adviesrecht die het openbaar vervoer als kernactiviteit hebben. Hiermee is Rover sinds 1971 dé stem van de reiziger.

Lees hier meerover de diverse adviesorganen en bekijk de laatste publicaties

Campagnes

Wij voeren diverse campagnes om aandacht te vragen voor een bepaalde gewenste verbetering in het openbaar vervoer. Zo wisten we met de campagne Red mijn lijn diverse buslijnen van de ondergang te redden. Dankzij de campagne Thuiskomen met het OV kwamen er diverse voordelige buskaartjes voor uitgaanspubliek.

Samenwerken

Rover werkt samen met andere (consumenten)organisaties zoals de ANWB, de Consumentenbond, de LSVb en diverse toegankelijkheidsorganisaties. Samen met deze organisaties adviseren wij vervoersbedrijven en overheden. Ook voeren wij soms gezamenlijke acties. Ook werkt Rover samen met Treinreiziger.nl, onder meer aan het uitgeven van het papieren spoorboekje. Daarnaast zoekt Rover regelmatig gelijkgestemden op wanneer wij in actie komen voor een bepaalde verbetering.

Acties

Van flyers uitdelen op een station of het publiceren van een rapport tot het starten van een petitie of het overhandigen van een zwartboek: wij starten regelmatig bepaalde acties voor een gewenste verbetering in het openbaar vervoer of voor het tegenhouden van een dreigende verslechtering.

Media

Rover heeft goede contacten in de media. Wij laten ons regelmatig horen om extra aandacht te vragen voor dreigde verslechteringen of gewenste verbeteringen. Zo kunnen wij de stem van de reiziger nog luider laten horen en onze achterban informeren.

Publicaties

Via onderzoeken, case studies, rapportages en visies vragen wij aandacht voor bepaalde ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Ook publiceren we wensenlijsten en ongevraagde adviezen. Bekijk hier direct een selectie van onze publicaties. Daarnaast behandelen we actualiteiten in ons kwartaalblad De Reiziger.

Klachten

Om te weten wat er bij de reiziger speelt, verzamelt Rover klachten van reizigers. Hiermee bieden wij een aanspreekpunt waar reizigers terechtkunnen met hun klachten en ervaringen. Ook beheert Rover het Meldpunt Volle Treinen waardoor wij bij vervoersbedrijven kunnen aankaarten wanneer er te korte treinen rijden op een druk traject.

Overige activiteiten

Rover organiseert regelmatig symposia of webinars voor relaties en geïnteresseerden. Daarnaast geven wij trainingen aan Rocov-leden.

De stem van de reiziger laten horen is de belangrijkste activiteit van Rover. Samen staan we sterker.