Skip to main content

Algemene Voorwaarden klacht bij Rover

Door het indienen van een klacht via het klachtformulier gaat u akkoord met het verwerken van persoonlijke gegevens door Rover.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Administratieve doeleinden;
  • Het in behandeling nemen van de klacht of vraag;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De bij ons ingediende klacht of de aan ons gestelde vraag;

Uw klacht wordt gedeeld met de afdeling of werkgroep van Rover die zich bezighoudt met het werkgebied van de klacht. Een afdeling of werkgroep kan contact met u opnemen indien er nog vragen zijn over of een reactie is op uw klacht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rover de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Gegevens die de OV ombudsman nodig heeft voor bemiddeling bij een klacht, zoals OV-chipkaartnummer (indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens worden door Rover opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de afhandeling van de klacht en daarna maximaal 7 jaar in de administratie van Rover.