Skip to main content

Veel zorgen over plannen scholierenlijnen in Gouda

Tientallen mensen hebben bezwaarschriften ingediend bij het ROCOV Utrecht tegen de voorgestelde inkorting van de scholierenlijnen 646 en 647 naar Gouda tot station Woerden. De kosten voor de ouders van de betreffende scholieren dreigen door de plannen meer dan te verdubbelen. Het ROCOV Utrecht, waar Rover deel van uitmaakt, heeft negatief geadviseerd op de plannen.

De scholierenlijnen bedienen het Driestar College in Gouda vanuit plaatsen als Wilnis, Mijdrecht, Uithoorn en Amstelhoek. Syntus wil de buslijnen inkorten tot station Woerden, waarna de rest van de reis met de trein moet worden afgelegd. Dit betekent dat waar voorheen een busabonnement voldoende was, straks een bus- én treinabonnement moet worden aangeschaft. Dit brengt een zeer forse prijsverhoging mee, incidenteel oplopend tot een stijging met 84%!

Het ROCOV Utrecht adviseert Syntus deze lijnen vooralsnog niet tot Woerden in te korten. Hoewel de combinatie bus/trein veel voordelen biedt worden de (ouders van) leerlingen geconfronteerd met een buitenproportionele prijsverhoging. “Pas als met NS overeenstemming is bereikt over een gemeenschappelijk abonnement voor het gehele traject is het voorstel voor het ROCOV bespreekbaar”, laat het ROCOV weten aan Syntus.

Rover zal los van het overkoepelende ROCOV zelf ook de zaak bij NS aankaarten. Intussen adviseert het ROCOV de indieners van de bezwaren om de politiek hierbij te betrekken. Dit lijkt nu te zijn gebeurt: Tweede Kamerleden Van der Graaf en Bruins van de ChristenUnie hebben kamervragen over de zaak gesteld.