Skip to main content
Reizigers op een perron

Eigen regie bij overstap met slechte punctualiteit

Treinreizigers willen regie houden over hun eigen treinreis. Reizigers missen liever af en toe een overstap dan dat ze elke dag met extra reistijd worden geconfronteerd. Zij willen vooral betere informatie zodat zij zelf keuzes kunnen maken. Dit blijkt uit onderzoek van Reizigersvereniging Rover. Aanleiding van het onderzoek zijn langdurige snelheidsbeperkingen op een aantal spoortrajecten.

Snelheidsbeperkingen zorgen ervoor dat sommige overstappen vaak gemist worden. Mede hierdoor is de afgelopen maanden de stiptheid op het spoor verslechterd. Rover wil dat de knelpunten die leiden tot een snelheidsbeperking snel worden opgelost. Reizigers moeten overal in Nederland weer kunnen rekenen op een betrouwbare dienstregeling.

NS en ProRail overwegen op sommige plekken de dienstregeling tijdelijk aan te passen omdat deze nog langere tijd onbetrouwbaar zal zijn. De betrouwbaarheid neemt dan toe, maar dit betekent wel dat reizigers langer onderweg zullen zijn omdat sommige aansluitingen dan zullen verdwijnen. Een grote meerderheid van de deelnemers aan het Reizigerspanel wijst het verbreken van aansluitingen om zo de stiptheid te verbeteren af. Reizigers willen de vrijheid hebben zelf hun reis te kiezen. Zij willen via betere reisinformatie meer eigen regie hebben op de (voorbereiding van) overstappen tijdens de reis. Dit kan door informatie in de reisplanner over de betrouwbaarheid van aansluitingen en over wachtregelingen bij kleine vertragingen.

Rover onderzocht ook de wensen van reizigers bij werkzaamheden. Door meer treinen te schrappen tijdens werkzaamheden neemt de betrouwbaarheid toe. Een meerderheid van de reizigers is hier tegen, maar er is ook een grote minderheid die hier wel begrip voor heeft. Voor reizigers is niet alleen betrouwbaarheid van belang maar ook reistijd en vervoerscapaciteit (drukte).  Ook hier is betere reisinformatie zodat de reiziger geïnformeerde keuzes kan maken de meest wenselijke maatregel en niet het schrappen van treinen. Door bij werkzaamheden alle reizigers korting te geven voor de daluren, is drukte in de spits te voorkomen. Veel reizigers geven aan tijdens werkzaamheden bereid te zijn in de daluren te gaan reizen als zij extra korting krijgen.

Rover heeft de resultaten inmiddels gepresenteerd aan NS en ProRail. NS en ProRail hebben toegezegd het onderzoek te betrekken bij hun keuzes. Daarbij is ook gesproken over meer uitleg als er structureel problemen zijn op een verbinding.  Een eerste kleine aanpassing is al te zien in de reisplanner, daarin geeft NS nu meer uitleg over het schrappen van treinen op de HSL. Daarmee volgt NS een aanbeveling van Rover op.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden

Reisinformatie, Onderzoek