Skip to main content

OV-reiziger jaren terug in de tijd gezet

Slechts één keer per uur een trein, geen bussen meer op de late avond, compleet onbereikbare dorpen: de OV-reiziger heeft deze week een historische stap terug in de tijd gedaan. Rover wil dat het OV alles op alles zet voor herstel.

De diverse nieuwe dienstregelingen deze week stemmen niet positief: door personeelsgebrek en wegvallen van coronasteun hebben de OV-bedrijven flink in hun aanbod geschrapt. Op veel plekken verdwijnt de vroege of late busverbinding. In de weekenden krijgen veel reizigers te maken met minder treinen en bussen, op sommige plekken blijft er slechts één keer per uur een verbinding over. Door verbroken aansluitingen tussen bus en trein kunnen reizigers nog langer onderweg zijn.

Rover vindt dat het openbaar vervoer op een onacceptabel niveau terecht is gekomen. “Zelfs met minder treinen en bussen zou er nog een zo goed mogelijk product voor de reiziger neergezet moeten worden, maar het OV is nu echt door de bodem gezakt”, stelt Rover-directeur Freek Bos. “Bussen die nog maar één keer per uur rijden, treinen die alleen op bepaalde dagen rijden. Al met al zijn de dienstregelingen misschien maar met enkele procenten uitgedund, voor een enkele reiziger kan het gevolg enorm zijn.” Rover vreest dat veel reizigers dit jaar het OV de rug toe zullen keren.

Rover vindt dat er te makkelijk wordt geschrapt in het OV. Zo zou NS meer met vliegende brigades kunnen werken en tijdelijk treinen zonder vaste conducteur laten rijden, zoals bij Arriva nu al gebeurd. Rover vraagt de hele OV-sector om een herstelplan waar het Rijk (financieel) aan zou moeten bijdragen. Bovenal wil Rover dat zo snel mogelijk het aantal treinen en bussen weer wordt opgeschaald om te voorkomen dat reizigers voorgoed afhaken.

Oproep
Een geschrapte bus hier, een trein minder daar.. Voor een enkel OV-bedrijf een paar geschrapte ritten, maar voor de reiziger mogelijk een opeenstapeling van slechtere aansluitingen en langere reistijd. Wat betekent dit voor jou? We brengen graag de gevolgen op een persoonlijk niveau in kaart. Laat het ons weten middels een melding via ons klachtformulier!

Dienstregeling