Skip to main content

Rover Holland Rijnland wil betere busverbindingen Duin en Bollenstreek

Rover Holland Rijnland wil snellere verbindingen tussen de grotere plaatsen in de Duin en Bollenstreek en verbeteringen in de verbindingen tussen de kleinere plaatsen. De reistijdwinst kan per buslijn oplopen van 2 minuten tot 17 minuten per rit, bepleit de Rover-afdeling in een notitie.

Rover Holland Rijnland pleit voor het invoeren van snelbussen tussen Leiden en Noordwijk, Katwijk Noord, Lisse via Sassenheim en Noordwijkerhout via Voorhout. Daarnaast zou er in het hoogseizoen een strandbus moeten gaan rijden. Daarnaast ziet de Rover-afdeling kansen voor verbeteringen in de kleinere plaatsen Noordwijkerhout, Voorhout, Rijnsburg en Valkenburg. Dit is in de notitie uitgewerkt.

Rover Holland Rijnland wil laten zien dat er ook met eenvoudige veranderingen reistijdverkorting is te bereiken. De bestaande busroutes en frequenties in de Duin- en Bollenstreek zijn niet aantrekkelijk genoeg om te concurreren met de auto. Vernieuwing van busroutes en het verbeteren van de gehele keten kan het verder dichtslibben van autowegen voor een belangrijk deel voorkomen, stelt de Rover-afdeling. Fietsvoorzieningen en P+R voorzieningen bij stations en snelwegen zijn van groot belang om de keten ‘sluitend’ te maken.

De notitie wordt aangeboden aan de vervoerder Arriva, de betrokken gemeentebesturen, de provincie Zuid-Holland en het Regionaal Overleg Cliëntenorganisaties Openbaar Vervoer (Rocov) in Zuid Holland Noord.  

Dienstregeling, Holland-Rijnland