Skip to main content

Rover-Holland Rijnland stuurt speerpunten naar college Leiden

Rover-afdeling Holland Rijnland is positief over de plannen van het nieuwe college van burgemeesters en wethouders in Leiden. De Rover-afdeling wil graag betrokken zijn bij de verdere concretisering van de plannen en heeft het college hierover een brief geschreven met daarin een aantal speerpunten. De Rover-afdeling heeft inmiddels een eerste kennismakinggesprek gevoerd met de nieuwe wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte.

Een belangrijk speerpunt is het stationsgebied rond Leiden CS. De afgelopen jaren is er een flinke discussie geweest over de positie van het busstation. De uitkomst daarvan was dat het busstation op de huidige locatie wordt gehandhaafd, maar in kleinere vorm en als onderdeel van een hoog gebouw met kantoren en woningen en eventuele andere voorzieningen. Aanpassing van het station met betere toegangen aan Oost- en Westzijde lijken daarbij kansrijk. Rover bepleit echter ook toegangen aan de zijkanten van het station om de groeiende reizigersstroom te beheersen en de toegang vanaf de Schipholweg te verbeteren.

Rover is onthutst over het voornemen om in het gebouw `De Geus` nog meer ondergrondse parkeerplaatsen te bouwen. Deze parkeergarage zal het drukke kruispunt Stationsplein-Plesmanlaan zwaar belasten met extra autoverkeer. Het is nu zelfs nog geheel onduidelijk of er in deze nieuwbouw tegenover het station nog ruimte overblijft voor een fietsenstalling.

In de mobiliteitsplannen mist Rover daarnaast het voornemen om te streven naar een station Merenwijk. Een extra station is noodzakelijk om de druk op Leiden CS te verminderen en het spoor beter bereikbaar te maken voor bewoners van de Merenwijk en van Oegstgeest.

Rover ondersteunt het streven naar een frequentere intercity Leiden – Utrecht, mits Lammenschans een Intercitystation blijft. Bijna de helft van het aantal bewoners van Leiden woont dichterbij Lammenschans dan bij Leiden CS. Ook voor Leiderdorp heeft Lammenschans een belangrijke functie. Als gevolg van de bouwactiviteiten en de bouwplannen rondom Leiden CS zal de druk op Lammenschans nog verder toenemen. De verbetering van het OV moet volgens Rover er toe leiden dat alle stadswijken en omliggende gemeenten de verbinding met het station en het centrum van de stad houden. De kortste route van wijk naar centrum en station moet daarbij richtinggevend zijn.

Politiek en lobby, Holland-Rijnland, Afdelingsnieuws