Skip to main content

OV op de agenda bij Zuid-Hollandse partijen

Goed openbaar vervoer staat bij alle politieke partijen in Zuid-Holland op de agenda. Zo bleek uit het debat dat de Zuid-Hollandse afdelingen van Rover op 21 februari organiseerden in Rotterdam. Over wat beter vervoer precies inhoudt, verschillen de meningen.

In aanloop naar de provinciale verkiezingen organiseerden acht Rover-afdelingen in Zuid-Holland een verkiezingsdebat. Er verschenen kandidaat-Statenleden van Code Oranje, 50PLUS, CDA, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, D66, PvdA, PVV, SP en GroenLinks. Na persoonlijke introductie presenteerde elke partij de visie op mobiliteit.

Vervolgens zijn stellingen gepresenteerd, is positie gekozen en zijn keuzes toegelicht, waarbij gespreksleider Gerard Lappee ook de toehoorders betrok. De stellingen waren gebaseerd op veertien suggesties voor het Zuid-Hollandse openbaar vervoer 2019-2023, die Rover de partijen en fracties had gestuurd. Het streven naar beter openbaar vervoer werd door alle partijen gedeeld. Meerdere partijen waren van mening dat het OV op de eerste plaats op de mobiliteitsagenda moet staan. Daarbij viel op dat het OV niet alleen concurrerend met de auto moet zijn, maar ook als uitgangspunt moet fungeren bij nieuwbouwprojecten. Op de stelling openbaar vervoer-knooppunten zijn belangrijk en mogen best wat kosten, liepen alle kandidaat-Statenleden naar ‘eens’. Dat de fiets als onderdeel van de reis beter gefaciliteerd moet worden, wilden de meeste partijen wel onderschrijven.

Beter openbaar vervoer kent vele vormen, zoveel werd tijdens het debat wel duidelijk. Wel wordt steeds meer gedacht aan de hele keten en is het belangrijk dat OV voor iedereen bereikbaar blijft. “Het belang van OV werd niet eerder door alle partijen als vanzelfsprekend gezien – dat is winst”, stelde Rover-bestuurslid Willem Benschop in zijn afsluitende samenvatting. Op de website OV Pro is een verslag van deze avond te lezen.

Politiek en lobby, Den Haag, Zoetermeer, Holland-Rijnland, Drechtsteden, Rotterdam, Gouda en Midden-Holland, Delft, Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee