Skip to main content

Actie: onderteken onze brief voor goed OV in jouw provincie

Rover is een handtekeningenactie gestart om goed en betaalbaar openbaar vervoer op de kaart te krijgen bij de nieuwe provinciale besturen. Doe mee en onderteken de brief aan jouw eigen provincie via deze link

De provincies spelen een belangrijke rol bij de invulling van het plaatselijk openbaar vervoer. Wij willen dat de provincies actief gaan investeren in aantrekkelijk openbaar vervoer. Dit is belangrijk voor de klimaatopgave en de ontsluiting van de vele nieuw te bouwen woningen. Sinds de coronacrisis zijn juist busritten geschrapt en zijn de prijzen tegelijk flink verhoogd. Hierdoor dreigen reizigers af te haken waardoor het openbaar vervoer in een neerwaartse spiraal terecht komt.

We sturen iedere provincie een brief met een oproep om goed en betaalbaar openbaar vervoer hoog op de agenda te zetten bij de formaties. Wij willen de brieven namens zoveel mogelijk reizigers versturen en roepen mensen daarom op de brief voor hun eigen provincie te ondertekenen. Heb je zelf concrete verbetervoorstellen voor het OV in jouw regio? Bij de ondertekening is ruimte om dit aan ons te laten weten, zodat wij meteen de nodige verbeteringen aan de provincies kunnen voorleggen.

Politiek en lobby