Skip to main content
Lege bushalte

Nieuwe regeerakkoord: te weinig geld voor OV-ambities

De nieuwe regering wil veel op het gebied van openbaar vervoer maar heeft geen geld gereserveerd om het daadwerkelijk te kunnen betalen. Dat blijkt uit bestudering van het regeerakkoord op hoofdlijnen. Rover is zeer benieuwd hoe de uitwerking van het regeerakkoord er zonder voldoende budget uit gaat zien en blijft oproepen tot meer geld voor het OV.

Dorpskernen
De OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer wordt als één van de belangrijkste OV-knelpunten gezien door de nieuwe coalitie. Daarnaast is er veel aandacht voor het platteland, hier zou de bereikbaarheid verbeterd moeten worden door het busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken. Dat sluit aan op de oproep die Rover deed via de informateurs. Er is dringend een hogere exploitatiebijdrage nodig zodat provincies meer bussen kunnen rijden. Deze is in het regeerakkoord echter niet opgenomen.

Spoorvervoer
De Lelylijn en de Nedersaksenlijn moeten zorgen voor betere bereikbaarheid van Noord-Nederland, staat in het regeerakkoord te lezen. Ook komt er een voorstel voor beter grensoverschrijdend spoorvervoer. De nieuwe coalitie wil bij spoorverbindingen minder focus op de grote steden en meer op de regio. Hierbij worden met name de grensregio’s genoemd. Er moeten goede aansluitingen komen op de buurlanden. Er komt een voorstel voor de aansluiting van vijf treinstations op internationale hsl-lijnen. Concreet worden Hengelo, Venlo, Heerlen, Groningen en Zwolle als voorbeeld genoemd, maar dat kan nog wijzigen. Ook wil de coalitie barrières wegnemen voor nieuwe internationale spoorvervoerders. Rover is blij met deze blijvende aandacht voor het grensoverschrijdende vervoer. Door het spoor aantrekkelijker te maken kunnen reizigers verleid worden voor internationale reizen niet meer te kiezen voor de vliegtuig of de auto maar voor de trein.

Veiligheid
Er komen maatregelen om de veiligheid in het OV te verbeteren. De coalitie denkt daarbij aan inzet van meer handhavers in trein en bus die ook daadwerkelijk op kunnen en mogen treden. Zij moeten daarom meer bevoegdheden krijgen en hoofdconducteurs zouden op vrijwillige basis bodycams moeten krijgen.

Geen geld voor de plannen
Tot zover de plannen. De uitvoering is echter onzeker. Zo is er dus geen extra geld opgenomen voor de provincies om de exploitatiebijdragen voor vervoerders te kunnen verhogen en daarmee het vervoer op het platteland te verbeteren. Ook voor de andere plannen is te weinig geld gereserveerd.

In totaal trekt de nieuwe coalitie 2,5 miljard euro uit voor extra infrastructuur. Dit bedrag is eenmalig en wordt verspreid over 5 jaar uitgegeven. Van dit bedrag zouden alle genoemde OV-investeringen bekostigd moeten worden én de diverse snelwegverbredingen die ook expliciet in het regeerakkoord staan. Daarnaast zet de regering ook fors in op nieuwe woningbouwlocaties, die uit hetzelfde budget ontsloten zullen moeten worden. De grote vraag is dus hoe de nieuwe coalitie alle plannen zonder voldoende budget voor elkaar wil krijgen..

Politiek en lobby