Skip to main content

Blog: zelfrijdende treinen

De afkorting ATO staat voor Automatic Train Operation. Er wordt in Nederland veel gesproken over zelfstandig rijdende auto’s. Die zijn er niet en het aantal variabelen in het verkeer is zo groot dat het de vraag is of die er ooit zullen komen. Zeker zolang als het veiligheidsprobleem niet is opgelost.

Op rails bestaan zelfstandig rijdende voertuigen al lang, zij het niet in Nederland. In het buitenland zijn automatisch rijdende treinen en metro’s normaal geworden. Daar blijkt dat automatisch rijdende treinen veiliger zijn en minder energie verbruiken. Een groot voordeel van ATO is dat het aantal treinen op een baanvak vergroot kan worden zonder dure infrastructurele maatregelen. In Londen bestaat een Noord/Zuidlijn onder de naam Thameslink. Om in de tunnel onder de stad 24 treinen per uur te kunnen verwerken, is op dat gedeelte ATO aangelegd. Buiten de tunnel neemt de machinist de besturing weer over. Dat zou in Nederland de oplossing kunnen zijn voor de Schipholtunnel, die uit zijn voegen barst.

ProRail en Arriva hebben een experiment met een automatisch rijdende trein in Groningen aangekondigd en dat is een eerste stap in de goede richting. Een hindernis in Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die zwaar overtrokken eisen aan treinen stelt. Ondanks het feit dat op de weg meer dan 620 doden per jaar vallen mag iedere gammele auto of vrachtauto onbekommerd de grens over. Maar in het spoorvervoer waar sinds jaren geen dode meer is gevallen stelt de ILT extra eisen aan door Zwitserse en Duitse instanties goedgekeurde treinen. Wellicht nuttig als de Nederlandse OV-wereld met de ILT eens in het buitenland gaat kijken hoe ATO werkt.

Arriën Kruyt,
Voorzitter Rover