Skip to main content

Blog: fiets-informatie voor de OV-reiziger

OV-reizigers zijn vaak ook fietsers. Gemiddeld komt 50 procent van de reizigers met de fiets naar het station. NS meldde afgelopen week dat er weer een gigantische groei in het gebruik van de OV-Fiets te zien is. Onderzoek toont aan dat reizigers vaak bereid zijn om te fietsen naar een iets verder gelegen bushalte als daar meer bussen rijden. Daarom is het van groot belang dat er goede fietsvoorzieningen zijn voor OV-reizigers.

Vaak wordt dan gedacht aan een mooie fietsenstalling bij het station en de aanwezigheid van voldoende OV-fietsen. Er is echter meer nodig. Daarover werd donderdag tijdens het Nationaal Fietscongres gesproken. Het congres vond plaats in de Expo te Houten, op 7 minuten fietsen van het station. Ik was ooit eerder in de Expo geweest en wist de weg. Ik wist daarom ook dat de fietspaden in Houten perfect zijn. Maar ik wist niet dat de fietspaden in Houten genummerd zijn. Om vanaf het station naar de Expo te fietsen, volgt men fietspad nummer 1 en daarna 5a. Ik kwam daar bij toeval achter omdat voor het Nationaal Fietscongres speciale wegwijzerborden waren opgehangen. Dat is natuurlijk een goede service, maar vreemd dat het nodig is. Voor het wegverkeer is het helemaal niet gek als er vaste wegwijsborden zijn. Op de autorondweg van Houten staan altijd keurige borden die de weg naar de Expo wijzen. Waarom zijn wegwijsborden voor de fietser dan minder vanzelfsprekend? Een OV-reiziger moet toch ook zorgeloos kunnen fietsen naar zijn of haar eindbestemming, die vaak verder dan het station ligt?

Omdat fiets en openbaar vervoer zo goed samengaan, heeft Rover donderdag op het fietscongres de Schaalsprong Fiets van Tour de Force ondertekend. Dit is een samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen met als doel meer ruimte te scheppen voor de fiets. Eén van de pijlers hierbinnen is de plaats van de fiets in de keten. Er zijn verbeteringen afgesproken waar veel fietsers en reizigers op zitten te wachten. Naast de fietsenstallingen gaat het dan bijvoorbeeld om goede reisinformatie. OV en fiets zijn een gouden koppel, laten we dat versterken.

Freek Bos,
Directeur

Reisinformatie, Blog, Politiek en lobby, Fiets