Skip to main content

Dinsdag regionaal weer overlast door stakingen

Dinsdag 8 mei gaan sommige reizigers weer hinder ondervinden van stakingen. Stakingshinder kan er zijn voor reizigers in Twente, rond Arnhem/Nijmegen en Utrecht. Rover adviseert vertraagde reizigers een claim in te dienen bij de vervoerder.

Het is de vierde stakingsdag in het lopende conflict tussen werkgevers en vakbonden rond de cao Streekvervoer. Volgens de Algemene Voorwaarden van de streekvervoerders kunnen reizigers bij een staking langer dan een dag compensatie aanvragen voor de kosten van de niet gemaakte reis, wanneer deze vooruit betaald is (bijvoorbeeld bij een abonement). Wat Rover betreft zijn vervolgstakingen over hetzelfde conflict gelijk aan één meerdaagse staking, vanuit het perspectief van de abonnementhouder die daardoor ook meerdere dagen getroffen wordt. Rover adviseert reizigers daarom om te verwijzen naar hun claim over de staking van vorige week (of als zij nog geen claim hebben ingediend, hun claim voor de staking van 8 mei daarmee te combineren).

Rover betreurt de aanhoudende overlast door een conflict waar de reiziger geen deel van uitmaakt.

Staking