Skip to main content

In gesprek over OV in Noord-Holland en Flevoland

Welke veranderingen zijn er in het denken over mobiliteit nodig om de dichtbevolkte regio Noord-Holland en Flevoland de komende 25 jaar bereikbaar te houden? Rover schreef hierover een notitie om samen met overheden en andere organisaties bij te dragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van Noord-Holland en Flevoland. Eerder deze maand stond het thema op de agenda tijdens een Rover-symposium.

In het gastvrije gemeentehuis van Heerhugowaard vond op zaterdag 6 oktober het Rover-symposium plaats met een veertigtal Noord-Hollandse politici. De provincie Noord-Holland is een van de dichtbevolkte provincies van Nederland met een enorme woningbouwopgave. Amsterdam en omgeving groeien en bloeien en er zullen de komende jaren heel veel huizen gebouwd moeten gaan worden. Om te voorkomen dat alles vastloopt moet er tijdig geïnvesteerd worden in goed openbaar vervoer. Dat is niet alleen van belang voor Amsterdam maar ook voor de dorpen en steden in Noord-Holland waar mensen wonen die in Amsterdam werken.

Monique Stam, VVD-wethouder uit Heerhugowaard, had Rover uitgenodigd om in haar gemeentehuis het symposium te houden. Zij hield zelf een uitstekend betoog over hoe de gemeente werkt aan duurzaamheid. De gemeente gaat het stationsplein en de stationsomgeving aanpakken en zij overlegt met ProRail over de verbreding van de perrons. Pieter Litjens, tot voor kort wethouder van Amsterdam voor de VVD en nu adviseur van Rijkswaterstaat, complimenteerde Rover met zijn constructieve bijdragen en legde glashelder uit waarom het OV in Noord-Holland echt beter moet. Een andere invalshoek kwam uit de hoek van de directeur van Noord-Hollands Landschap Ernest Briët, die ons bijpraatte over Amsterdam Wetlands. Zijn organisatie vreest een verdere aantasting van het landschap door de aanleg van autowegen.

Rover-beleidsmedewerker Tim Boric gaf een toelichting op de plannen voor de versterking van het OV in Noord-Holland én over de mogelijke financiering. Dat laatste wordt het grote probleem. Het Rijk heeft geen geld beschikbaar voor 2030 en er moet nu al geïnvesteerd worden met het oog op de toekomst. Aan het einde van het symposium was er een debat met lijsttrekkers Dennis Heijnen (CDA) en Cees Loggen (VVD) voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019. Geheel voorspelbaar begonnen zij te stellen dat het Rijk het benodigde geld op tafel zou moeten leggen. In het debat draaiden zij wat bij en toonden zij begrip voor het idee dat investeringen in het OV een opgave voor alle overheden is.

Tot slot: NS vertelde de aanleg van een opstelterrein voor materieel in Uitgeest te heroverwegen. Dat opstelterrein is omstreden vanwege de ligging in een natuurgebied.

Arriën Kruyt
Voormalig Rover-voorzitter

Politiek en lobby, Symposium