Skip to main content

Nog forse uitdagingen voor toegankelijk OV

Er is al veel bereikt op het gebied van toegankelijkheid in het openbaar vervoer, maar er zijn ook nog forse uitdagingen. Dit blijkt uit een voortgangsbrief van Staatssecretaris Van Veldhoven. Rover hoopt dat er meer aandacht komt voor reizigers met “onzichtbare” beperkingen.

ProRail, NS en DOVA hebben eind juni een voortgangsrapportage uitgebracht aan het ministerie en de Tweede Kamer over de voortgang van de toegankelijkheid van het spoor in Nederland. Staatssecretaris Van Veldhoven noemt in haar brief hierover nadrukkelijk de goede manier waarop consumenten- en doelgroepenorganisaties, waaronder ook Rover, bij het hele proces zijn betrokken. Ook Rover merkt dat er goed wordt geluisterd.

Sinds 2006 is er veel bereikt op het gebied van toegankelijkheid. Toch constateert de staatssecretaris dat het doel nog niet bereikt is en dat er de komende jaren nog (forse) uitdagingen op een oplossing wachten. Rover heeft vanzelfsprekend nog de nodige wensen en suggesties.

Zo wil Rover meer aandacht voor reizigers met een ‘onzichtbare’ beperking. Tot nu toe wordt vooral gekeken naar reizigers met een motorische, visuele of auditieve beperking. Oplossingen voor deze groep worden bijvoorbeeld gezocht in lage instapmogelijkheden, duidelijke piepjes bij het gebruik van de OV-chipkaart en goede contrasten bij de deuren. Hier heeft Rover zich ook samen met doelgroepenorganisaties voor ingezet. Daarnaast wil Rover graag dat er meer aandacht komt voor reizigers met verstandelijke, inwendige of gedragsgerelateerde beperkingen. Belangrijk voor deze groep zijn bijvoorbeeld duidelijke reisinformatie en de aanwezigheid van toiletten onderweg. Daar is in de praktijk inmiddels wel aandacht voor, maar het valt formeel niet onder de opdracht uit 2006.

Rover is blij dat het voortgangsrapport voor het eerst ook informeert over de regionale spoorlijnen. Eén van onze wensen is dat er voor de volgende rapportage (verwacht in 2026) ook wordt gekeken naar de toegankelijkheid van metro-, tram-, bus- en veerverbindingen. Want ook daar liggen volgens ons nog wel uitdagingen voor de komende jaren.

Toegankelijkheid