Skip to main content

NS en ProRail beloven beterschap bij werkzaamheden

De werkzaamheden bij Leiden dit voorjaar hebben grotere overlast veroorzaakt voor reizigers dan voorzien. Er is onvoldoende rekening gehouden met de extra risico's op verstoringen die de werkzaamheden met zich meebrachten en de gevolgen van verstoringen. Dit erkennen NS en ProRail in een reactie op het evaluatierapport van Rover.

Rover deed eerder dit jaar meerdere aanbevelingen om de overlast bij werkzaamheden te verminderen. Rover is blij dat NS en ProRail verschillende aanbevelingen overnemen om de hinder bij volgende werkzaamheden te beperken en de reisinformatie te verbeteren. Zo willen NS en ProRail in de communicatie aandacht gaan besteden aan de afweging waarom werkzaamheden doordeweeks plaatsvinden. Bij werkzaamheden deze zomer bij Naarden-Bussum is dit al gebeurd. Ook gaat NS onderzoeken of de reisplanner bij fouten sneller kan worden gecorrigeerd en of het mogelijk is om ook actuele reisinformatie te bieden over de vervangende busdiensten.

Wissels en keermogelijkheden

Rover heeft gevraagd om meer keermogelijkheden en wissels zodat de impact van werkzaamheden en verstoringen kan worden beperkt tot een klein gebied. Er moeten volgens ProRail voldoende bijsturingsmogelijkheden zijn, maar voor ProRail is het in stand houden van niet noodzakelijke wissels of het aanbrengen van extra wissels niet de eerste denkrichting gezien de nadelen en risico’s. Rover gaat hier de komende tijd verder het gesprek over voeren met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onverwachte werkzaamheden

Op vrijdagochtend 18 oktober bleek dat de beloofde beterschap nog op zich laat wachten: wederom rondom Leiden worden reizigers geconfronteerd met onaagekondigde werkzaamheden. Rover heeft NS en ProRail om opheldering gevraagd.

Werkzaamheden, Holland-Rijnland