Skip to main content

Uithoflijn, weer een railproject in de problemen

De opening van de Uithoflijn in Utrecht loopt grote vertraging op: in plaats van juli dit jaar, worden de trams pas eind 2019 op het hele traject verwacht. Oorzaak is vooral dat nabij Utrecht CS ook flink gebouwd wordt en de trams daar voorlopig niet kunnen passeren (wat wel nodig is om de remise te bereiken). De gedeputeerde is afgetreden na een kritisch rapport over het gebrek aan regie over de diverse diensten van provincie en gemeente. Bovendien zijn de aanlegkosten van de Uithoflijn veel hoger dan oorspronkelijk was aangegeven, daarmee past de Uithoflijn helaas in de lijn die we ook bij andere grote railprojecten zien. Buslijn 12 zal langer moeten blijven rijden. Deze drukste buslijn van Nederland zit op de top van zijn capaciteit. Een bus moet soms een (of meer) groenfase(s) overslaan omdat er een (of meer) bussen voor staan, vaak ook van lijn 12. Op het drukste moment vertrekt gemiddeld om de 2 minuten een dubbelgelede bus van het CS, letterlijk ‘spoorboekloos’. Vol = rijden met dat blik sardientjes! Af en toe vertrekt een bus leeg vanaf het centraal station om ruimte te houden voor instappers op de tussengelegen haltes.

Voor de tussenliggende tijd zijn oplossingen nodig. Daarbij wordt gedacht aan het versterken van verbindingen waardoor reizigers naar de Uithof niet via CS en lijn 12 hoeven te reizen (vanuit oostelijke richting vanaf stations als Overvecht, Bilthoven, Driebergen-Zeist en Amersfoort, vanuit het zuiden vanaf Vianen Lekbrug). Rover-afdeling Utrecht wordt intensief bij dit proces betrokken. Uitgangspunt van de Rover-afdeling is dat de extra kosten niet worden afgewenteld op de reiziger elders in het lijnennet, bijv. door lagere frequenties, uitstel van verbeteringen of misschien zelfs door het schrappen van lijnen. Dergelijke consequenties moeten worden voorkomen.

Rover vindt natuurlijk dat de Uithoftram er al veel eerder had moeten zijn. Een tweede Uithoflijn (door de binnenstad via de route van de huidige bussen 27 en 28) vinden wij ook dringend gewenst, net als tramlijnen naar het westelijke stadsdeel Leidsche Rijn. Deskundigen roepen ook steeds vaker om een treinstation in De Uithof, maar de plannen (een A27-spoorlijn Almere – Uithof – Breda of verleggen van de intercitystroom Amersfoort – Gouda langs de zuidkant van de stad) zijn nog lang niet concreet. Rover-Utrecht denkt uiteraard graag mee en blijft met de partijen in gesprek.

Infrastructuur, Utrecht, Afdelingsnieuws