Skip to main content

Alsnog medische uitzondering mondkapjesplicht in het OV

Per dinsdag 1 december geldt de mondkapjesplicht in het OV ook op stations, perrons en haltes. Vanaf deze dag mogen reizigers bij medische noodzaak een gelaatsmasker dragen als alternatief voor een mondkapje. Dit is conform de wens van Rover en Ieder(in), die hier al in juni om vroegen.

Veel reizigers melden zich bij Rover omdat zij geen mondkapje kunnen dragen in het OV door bijvoorbeeld een spierziekte, beperking aan handen en armen, longproblemen of mentale redenen. Reden voor Rover om samen met Ieder(in) eerder dit jaar de verantwoordelijke Ministeries te vragen om een ontheffing van de mondkapjesplicht bij bijvoorbeeld een medische verklaring. 

Nu er een landelijke mondkapjesplicht geldt, is de ontheffing alsnog een feit. Mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, krijgen voortaan het dringende advies om een gelaatsmasker te gebruiken als dat wel mogelijk is. Dit is de uitkomst van overleg tussen verschillende ministeries en OV-partijen.

Het OV zal in eerste instantie niet gericht handhaven op het dragen van een gelaatsmasker i.p.v. een mondmasker: er zal worden aangenomen dat de betreffende reizigers hiervoor een medische reden hebben. Echter moeten reizigers desgevraagd wel aannemelijk kunnen maken dat het inderdaad om medische noodzaak gaat. Dit kan door bijvoorbeeld het tonen van een doktersverklaring, doktersafspraak, hulpmiddelen of medicijnen. Naarmate meer reizigers zullen afzien van het mondkapje, zal de kans op dit soort controles groter worden. Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken, wordt dus voor iedereen nog even afwachten.

Corona