Skip to main content

Rover presenteert herstelplan voor het openbaar vervoer

Kom niet met een bezuinigingsplan, maar met een herstelplan voor het openbaar vervoer. Daarvoor pleit Rover in een brief aan de Tweede Kamer. Rover levert zelf de bouwstenen voor een sterker openbaar vervoer.

De OV bedrijven krijgen in 2021 alleen financiële steun als zij daarvoor in de dienstregeling snijden zodat vraag en aanbod beter bij elkaar komen. Wat Rover betreft kan dit doel beter worden bereikt door niet het aanbod van OV te verlagen, maar de vraag naar OV te verhogen. 

In een OV-herstelplan presenteert Rover een aantal ideeën zoals welkom terug korting voor reizigers, nieuwe OV-abonnementen die beter aansluiten bij de wensen van deeltijd thuiswerkers en het versneld invoeren van betalen met bankpas zodat reizigers zonder OV-chipkaart eerder genegen zijn een OV-reis te maken. Ook adviseert Rover de overheid om laadfaciliteiten voor elektrische bussen en OV-materieel op te kopen en terug te leasen om de OV-bedrijven wat financiële ruimte te geven.

“De opbrengsten van het openbaar vervoer zijn voor de samenleving groter dan enkel de inkomsten van de vervoerders. Enkel een kostensnijdende operatie doet daar geen recht aan”, stelt Rover in de brief aan de Tweede Kamer.

Corona