Skip to main content
Foto van fiets op perron

Nieuwe voorwaarden fiets mee in de trein

Per 1 juli wijzigt NS de voorwaarden voor het meenemen van de fiets in de trein. NS wil met deze wijzigingen de regels duidelijker maken om zo discussies in de trein te voorkomen. Sommige regels zijn echter ook strenger en dit beperkt de reismogelijkheden. Eerder heeft Rover daarom negatief geadviseerd over deze wijzigingen.

Vouwfietsen mogen vanaf 1 juli nog steeds gratis mee als ze geen hinder veroorzaken, ook in de spits. Wel heeft NS nu nadere voorwaarden gesteld. Allereerst heeft NS verduidelijkt dat hinder onder andere het blokkeren van looppaden en het bezetten van zitplaatsen is. Ook mogen vouwfietsen geen fietsplekken meer bezetten (tenzij er een Fietskaart Dal is aangeschaft) en moeten ze de gehele reis ingeklapt zijn. Uitklappen mag pas na het uitstappen op het perron en inklappen moet al gebeuren voor het instappen. Ook nieuw is een maximale maat. Ingeklapt mag de vouwfiets niet groter zijn dan 45x86x80 cm (bxlxh). Anders wordt de vouwfiets gezien als fiets en moet een Fietskaart Dal worden aangeschaft. Deze maten zijn besproken met de consumentenorganisaties. Zij hadden graag in verband met het vervoer van steps en e-steps de hoogte gewijzigd van 80 cm in 116 cm om zo vervoer van de meeste gangbare steps mogelijk te maken. NS heeft dit advies niet overgenomen. NS ziet steps en e-steps niet als fiets maar als handbagage. Hiervoor geldt als maximale maat 85x85x85 cm. Dit betekent dat sommige steps formeel niet mee zullen mogen in de trein.

Tandems, ligfietsen en driewielers zijn voortaan ook niet meer zijn toegestaan in de trein, tenzij het een hulpmiddel is vanwege een fysieke beperking. Rover heeft samen met o.a. de Fietsersbond bepleit om deze mogelijkheid voor alle reizigers te houden aangezien deze fietsen weinig voorkomen in de trein. Bovendien zal 1 tandem in de praktijk vervangen kunnen worden door 2 fietsen en dat neemt juist meer ruimte in. NS heeft vanwege de ruimtelijke beperkingen in een aantal type treinen besloten deze wijzigingen door te zetten.

In de treinen staat bij de voor fietsen bestemde plekken aangegeven hoeveel fietsen hier mogen staan. Meer fietsen mag de conducteur weigeren. Dit mag ook bij onveilige situaties, zelfs als het maximum aantal fietsen niet is bereikt. De reiziger is daarnaast voortaan altijd verplicht bagage van de fietsen te verwijderen. De huidige uitzondering dat de conducteur toestemming kan geven om de bagage op de fiets te laten komt te vervallen in de voorwaarden. Rover heeft gepleit dat conducteurs dit wel mogen blijven bepalen. NS wil echter duidelijke regels om discussies in de trein te voorkomen. Wel heeft NS erkent dat conducteurs dit altijd wel mogen beslissen ook al staat het niet meer in de voorwaarden. In de praktijk blijft de situatie dus vergelijkbaar als nu: de reiziger is afhankelijk van de coulance van de conducteur. Ja mits verandert alleen in nee, tenzij.

De fiets blijft tenslotte voor binnenlandse reizen in de maanden juli en augustus verboden in Intercity Brussel en Intercity Berlijn. NS ziet na het advies van Rover en de andere consumentenorganisaties wel af van een eerder voorgenomen uitbreiding van deze periode voor Intercity Brussel. Rover vindt dit niet ver genoeg gaan. Wij hebben aangegeven dat we vanaf 2025 ook in de zomermaanden fietsen weer toegelaten willen hebben in de Intercity Brussel. Vanaf dan is er immers voldoende nieuw intercity materieel met veel meer fietsplekken en de Intercity Brussel heeft een belangrijke plek in het binnenlandse intercitynetwerk. NS heeft dit advies echter niet overgenomen. Wij zullen ons blijven inzetten dat fietsen ook in de zomer weer mee kunnen in Intercity Brussel. Dat geldt ook voor Intercity Berlijn waar binnenkort ook nieuw materieel beschikbaar komt.