Skip to main content
Rails

ProRail erkent slechte prestaties en werkt aan verbetering

ProRail werkt er hard aan de betrouwbaarheid van het spoor te verbeteren. Dat dit hard nodig is, blijkt uit de jaarcijfers die vandaag zijn gepresenteerd.

De cijfers laten zien dat het nog niet goed gaat op het spoor. Er zijn veel storingen en vertragingen. De prestatie-afspraken met de overheid staan onder druk. Wel laten maart en april een voorzichtige verbetering zien. Omdat de Tweede Kamer de oproep van Rover volgde om ProRail en NS onder verscherpt toezicht te plaatsen, is ProRail nu met NS en het ministerie van IenW in gesprek over een verbeterprogramma.

Speciale vermelding verdient de hogesnelheidslijn, waar reizigers nog steeds te maken krijgen met een zeer onbetrouwbare dienstregeling. In de maand maart wist slechts 64,6% van de HSL-reizigers met minder dan 5 minuten vertraging hun bestemming te bereiken. Rover herhaalt daarom de oproep de HSL-toeslag tijdelijk te laten vallen.

ProRail heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de prestaties te verbeteren. Zo wordt er hard gewerkt aan het opheffen van tijdelijke snelheidsbeperkingen die op dit moment op meerdere plekken gelden wegens defecten aan het spoor. Ook kijkt ProRail naar het verminderen van storingen door invloeden van buitenaf, onder meer door het plaatsen van meer flitscamera's bij overwegen en het inrichten van een smart monitoring room.

De reiziger kan dit jaar veel overlast verwachten van werkzaamheden aan het spoor. ProRail zal vervoerders en Rover betrekken bij de uitvoering om de overlast te beperken. Rover wijst op het belang van vroegtijdige informatievoorziening zodat reizigers hun plannen eventueel kunnen aanpassen. Ook vraagt Rover om langere treinen op omreisroutes en creatieve oplossingen zoals reizigers belonen wanneer zij de spits vermijden. Uit een peiling onder leden van het Reizigerspanel van Rover blijkt dat één op de vijf deelnemers bereid is de reis uit te stellen wanneer daar een beloning tegenover staat.

Werkzaamheden, Prestaties