Skip to main content

Rover-Limburg

17
augustus
2023

Concurrentie op internationale trajecten en spitsheffing

NS                heeft vanaf 2025 geen alleenrecht meer over de spoortrajecten naar Berlijn, Frankfurt, Parijs en Londen. Hiernaast krijgt de NS meer vrijheid om een spitsheffing in te voeren, de Volkskrant kwam recent met berichtgeving hierover. Vanaf 2025 kunnen ook andere treinvervoerders treinpaden aanvragen van Nederland naar het buitenland.

Met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de NS overleg gehad over de invoering van een mogelijke spitsheffing en de open toegang van de verbindingen naar het buitenland met uitzondering van de verbinding naar Brussel. Definitief zijn de afspraken nog niet, omdat de Tweede Kamer hierover het laatste woord heeft.

14
augustus
2023

Korte berichten 14

Maastricht krijgt de eerder betaalde dBahnhof Munsterrie miljoen terug

De gemeente Maastricht krijgt de drie miljoen euro terug die als schadevergoeding is betaald omdat de tram vanuit Hasselt bij Mosae Forum zou eindigen, in plaats van bij het station in Maastricht.

In mei 2022, trok Vlaanderen uiteindelijk definitief de stekker uit het project waardoor de tramlijn tussen Hasselt en Maastricht er niet komt.

In totaal stak Maastricht ruim 22,6 miljoen euro in het plan, nu wil de gemeente dat geld van de Vlamingen terug, maar de Belgen doen moeilijk. De verwachting is als er niet tot een oplossing wordt gekomen de zaak aan de rechter voorgelegd zal worden.

26
juli
2023

Stremming Valkenburg-Heerlen van 1 aug t/m 25 aug door een dassenburcht in Voerendaal

VanVoerendaal station 1 augustus 2023 tot en met 25 augustus 2023 rijdt er geen enkele trein tussen Heerlen en Valkenburg vanwege het ruimen van de dassenburcht bij Voerendaal. Er rijden gelede bussen tussen Valkenburg - Voerendaal - Heerlen Woonboulevard - Heerlen. Een 8-persoonsbus rijdt tussen Valkenburg - Schin op Geul - Klimmen-Ransdaal. Deze stations zijn dus alleen via Valkenburg bereikbaar.

19
juli
2023

Korte berichten 13

Infra NSinvesteringen van de weg naar het OV

In plaats van geld voor snelwegen die niet gebouwd kunnen worden op te potten, kan het ministerie hiermee een impuls geven aan het openbaar vervoer(OV). Het OV is een nutsvoorziening en het gemeenschapsgeld is daaraan goed besteed. Het aantal auto’s in Nederland is inmiddels de negen miljoen gepasseerd en er zijn de afgelopen jaren honderd duizend auto’s per jaar bijgekomen.

Zo komt het doel om in Nederland in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 in het gedrang. Als we meer met de trein en de bus en minder met de auto reizen, kan de mobiliteitssector hier veel meer bijdragen.

08
juli
2023

Directie NS komt met spitstarieven

NS-topmanAmsterdam cs perron Wouter Koolmees kwam recent met plannen om de trein vanaf 2026 tientallen procenten duurder te maken in de spits. Duurdere spitskaartjes en goedkopere tickets in de daluren, zouden ervoor moeten zorgen dat reizigers hun reisgedrag veranderen. De NS heeft doordeweeks 20 procent minder reizigers dan voor corona. Dinsdag en donderdag is het extreem druk, met name in de ochtend tussen 7.30 en 8.30 uur. Er is ook sprake van personeelsgebrek waardoor er minder treinen, en regelmatig ook kortere treinen rijden.

03
juli
2023

Afhandeling tramdossier in impasse

VanafTrambus 2004 waren er gesprekken en studies over deze railverbinding en na jaren van vertraging besloot de Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters in mei 2022 de tram te vervangen door een trambus. In een eerder stadium werden lijn 2 (Hasselt-Genk-Maasmechelen) en lijn 3 (Hasselt-Pelt) al omgevormd tot trambuslijnen.

De eerste scheuren in het ambitieuze plan ontstonden toen er problemen ontstonden bij de Wilhelminabrug in Maastricht, waardoor het de tram niet zo eindigen bij het station, maar Mosae Forum als eindbestemming kreeg. Maastricht maakte al eerder drie miljoen euro aan de Belgen over ter compensatie. Later ontstond ook in Hasselt nog een probleem omdat de tram ook niet bij het station zou eindigen.

30
juni
2023

Goedkoop met het OV reizen voor mensen die een laag inkomen hebben

Arriva                heeft aan de provincie het voorstel gedaan om voor bepaalde doelgroepen een abonnement te introduceren waarmee men met de Arriva bussen en treinen in de daluren in Limburg kan reizen. Arriva heeft ook dit voorstel gedaan aan diverse gemeenten in Limburg

Na de corona zijn nog steeds niet alle reizigers teruggekeerd in het Openbaar Vervoer (OV), hierdoor moet mogelijk Arriva kritisch gaan kijken naar de dienstregeling van 2023 en de volgende jaren, waarin het aanbod kan worden aangepast aan de tegenvallende vraag.

30
juni
2023

Korte berichten 12

Europese boekingsapp in 2025

DeKaartlezers Roermond Limburgse PvdA-Eurocommissaris Frans Timmermans komt deze zomer met een voorstel voor nieuwe wetgeving, waarbij spoorwegbedrijven hun data openbaar moeten delen. Zo kan internationale ticketinformatie beter op elkaar worden afgestemd. Dat moet leiden tot een centrale boekingsapp in 2025.

Met een Europees kaartverkoopsysteem wordt het makkelijker om internationale treinreizen te boeken, wat tot op de dag van vandaag nog vrijwel onmogelijk is. Door data openbaar te stellen kan ticketinformatie beter afgestemd worden en kunnen ook betere en goedkopere aanbiedingen worden gedaan.

28
juni
2023

Vanaf 15 december 2023 in het weekend weer IC van Heerlen richting Amsterdam

InStation Amsterdam de huidige dienstregeling rijdt de IC van Heerlen op vrijdag, zaterdag en zondag niet verder dan Eindhoven. De IC stopt dan op spoor 5 en wordt dan gerangeerd naar het PSV-spoor en vertrekt daarna weer van spoor 2. Het komt ook voor dat a ls er perroncapaciteit is het aankomst- en vertrekperron hetzelfde zijn en de trein niet gerangeerd hoeft te worden naar het PSV-spoor. In de praktijk komt het regelmatig de IC’s richting Amsterdam en Maastricht verlengd worden met een treinstel of dat een treinstel wordt afgekoppeld.

13
juni
2023

Coalitieakkoord Limburg

IedereArriva Limburg Limburger moet binnen een acceptabele tijd en tegen aanvaardbare kosten zijn of haar bestemming kunnen bereiken. Maar de afgelopen jaren is het Nederlandse OV niet gericht geweest op kosten en reistijd maar op het functioneren van het vervoersysteem. Waarbij de nadruk lag op het efficiënter maken van het OV en dus niet op de reizigers. Dit wordt door de studie van het Planbureau voor de Leefomgeving(PBL) geconstateerd. Dit betekent dat de ontsluiting van het platteland met het OV steeds meer onder druk is komen te staan. Ook in de steden ondervinden de reizigers de gevolgen van dit landelijk beleid.

13
juni
2023

Trein van Arriva van Groningen naar Parijs

ArrivaArrivatrein Groningen wil een rol gaan spelen in het internationale treinvervoer. De onderneming is van plan om vanaf juni 2026 dagelijks te gaan rijden tussen Groningen en Parijs. De aanvraag is gedaan bij de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze aanvraag is gedaan voor 10 juni en de toezichthouder moet binnen zes weken reageren op deze aanvraag. De reden van de aanvraag is dat de Nederlandse overheid het internationale spoor voor de nieuwe concessie onder het Nederlandse Hoofd Railnet wil laten vallen. De enige directe trein naar Parijs is momenteel de Thalys, waarbij de vraag zo groot dat deze trein de vraag nauwelijks aan kan.

30
mei
2023

De eerste nachttrein van European Sleeper

Metic direct rotterdam Tim Boric meer dan een jaar vertraging heeft de eerste nachttrein van European Sleeper van Berlijn via Amsterdam naar Brussel gereden. De vertraging werd veroorzaakt door het zoeken naar geschikte rijtuigen en het vinden van treinpaden in de dienstregeling. Deze nachttrein is de eerste tussen de Belgische en Duitse hoofdsteden in meer dan tien jaar.

De Europese Commissie heeft European Sleeper aangemerkt als een van de tien pilots voor internationaal treinverkeer als alternatief voor korte vluchten. Er wordt ook serieus gekeken naar nieuwe bestemmingen zoals Barcelona en Kopenhagen.

30
mei
2023

Korte berichten 11

De strippenkaart werd 43 jaar geleden ingevoerd

Hetovchippaal4 was op 8 mei 2023 exact 43 jaar geleden dat de Nationale Strippenkaart werd ingevoerd en er een einde kwam aan de verschillende vervoerbewijzen van alle stads- en streekvervoerders.

Er was nogal wat rumoer bij het invoeren van de strippenkaart, het was veel te ingewikkeld met al die zones. Je kon pech hebben met de zoneindeling, als je op de zonegrens instapte was je soms een extra strip kwijt.

Het rumoer in 1980 was rond 2010 opnieuw te vernemen bij de invoering van de ov-chipkaart. En wat was volgens sommige critici het grootste probleem? Dat de o zo geliefde strippenkaart moest verdwijnen, want die was toch zo handig…

15
mei
2023

Heropenen spoorlijn 20 van Maastricht naar Hasselt

NuMaastricht Spoorbrug het politieke draagvlak voor een tram na jarenlange discussies is vervallen, ligt er een plan klaar voor een “trambus”. Deze trambus is echter niet aantrekkelijk voor reizigers omdat de reistijd lang blijft, aansluitingsknopen niet mogelijk zijn en het comfort bescheiden is. Het spoor op dit traject is deels nog aanwezig. Via het spoor kan veruit de snelste verbinding worden geboden tussen beide stations en Antwerpen is in 1,5 uur te bereiken.

Een bus kan meer gebieden ontsluiten, maar vraagt hoge frequenties om voldoende aantrekkelijk te zijn. Rover afdeling Limburg vraagt de overheden realisatie van een spoorverbinding te onderzoeken die beide stations verbindt. Hiervoor is het als eerste stap noodzakelijk dat Belgische en Nederlandse overheden voorkomen dat de voorgenomen sloop van de oude spoorbrug over de Maas in Maastricht doorgaat.

08
mei
2023

Bij de NS reserveren voor reizen naar België en Duitsland

De                NS kampt op binnenlandse routes met wegblijvende reizigers, maar de internationale treinen naar België en Duitsland zitten sinds corona juist stampvol. NS International neemt maatregelen om de drukte in de ICE-treinen naar Duitsland te beperken, reizigers worden verplicht te reserveren voor een specifieke trein. De maatregelen vallen niet bij iedereen in goede aarde, zo wordt het reizen minder aantrekkelijk omdat je een tijd ervoor de reservering moet maken. Hierdoor wordt reizen minder flexibel.

[12 3 4 5  >>