Skip to main content

Kritiek op Leids OV-beleid

Gemeente Leiden heeft in de nieuwe Mobiliteitsnota meer oog voor de automobilist dan voor de voetganger en de OV-reiziger. Dit stellen Rover-afdeling Holland-Rijnland, Fietsersbond Leiden e.o. en de Voetgangersbeweging in een gezamenlijke persverklaring.

De Mobiliteitsnota besteedt uitvoerig aandacht aan de doorstroming van het autoverkeer en de autobereikbaarheid van de binnenstad. Een beleid voor de voetganger moet echter nog worden opgesteld. Ook voor OV ontbreekt een analyse van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het vervoer.

Rover, Fietsersbond en de Voetgangersbeweging komen ieder met een inspraakreactie voor de gemeente en stellen daarnaast gezamenlijk een aantal verbeteringen voor. Zo willen de organisaties dat het Stationsplein voor het station een aantrekkelijk voetgangers- en verblijfsgebied wordt door de fietsenstallingen beter via routes buitenom bereikbaar te maken en de Stationsweg aan de oostkant voetgangersgebied te maken. Daarnaast zou er een rijstrook voor fietsers met bestemming op de Stationsweg zelf moeten komen, met ruimte voor bussen richting de binnenstad.

“De doelstellingen van de gemeente zijn duidelijk, het handelen naar die doelstellingen echter nog lang niet”, stelt Rover Holland Rijnland in een inspraakreactie. De Rover-afdeling wijst erop dat er grote investeringen nodig zijn. “Hoewel een financieel hoofdstuk ontbreekt is duidelijk dat de gemeente Leiden wederom grote investeringen gaat doen voor het autoverkeer, maar geen euro uitgeeft aan het OV”.

Holland-Rijnland, Lokaal