Skip to main content

Rover presenteert plan voor ‘groene loper’ in Leiden

Om de autoluwe binnenstad een succes te maken, moet meer aandacht komen voor stimulering en verbetering van duurzaam vervoer. Met die boodschap is Rover-afdeling Holland Rijnland naar de gemeenteraad in Leiden gestapt. De Rover-afdeling neemt zelf het voortouw voor verbetering met de notitie ‘Een groene loper als de entree van Leiden’.

Een groene wandelroute naar de binnenstad van Leiden, een alternatieve fietsroute naar het station en inzet van regiotaxi’s: onder meer deze ideeën presenteert Rover Holland Rijnland om van de autoluwe binnenstad in Leiden een succes te maken. Dit sluit aan bij de wens van de gemeente: deze heeft immers de Agenda Autoluwe Binnenstad opgesteld om de binnenstad leefbaarder te maken met meer groene plekken, ontspanning en ontmoeting. Daarbij is een belangrijk doel om meer ruimte te creëren voor voetgangers, fietsers en het OV.

Hoewel Rover Holland Rijnland enthousiast is over het voornemen van de gemeente, constateert de Rover-afdeling met verbazing dat er geen voorstellen worden gedaan om het OV te stimuleren en verbeteren. In plaats daarvan wijzigt de gemeente de route van enkele bussen, waardoor OV-reizigers een langere reistijd hebben en het centrum van Leiden juist minder goed bereikbaar wordt. Daarom presenteert Rover Holland Rijnland een notitie met een aantal verbetervoorstellen.

Eén van de verbeteringen richt zich op het Stationsplein. Om de overzichtelijkheid hier te verbeteren zou een duidelijkere route moeten komen voor fietsers uit het centrum. Dit verbetert ook de verkeersveiligheid, omdat hiermee het kruisende verkeer tussen fietsers en voetgangers wordt gescheiden. Door deze veranderde fietsroute is het mogelijk dat bussen blijven rijden op de Stationsweg en Steenweg en ook busreizigers een goed alternatief behouden. Daarbij ziet Rover Holland Rijnland mogelijkheden voor ‘een groene loper’: een aantrekkelijke route naar de binnenstad voor voetganger en fietser, veilig, mooi en zónder kruisend  auto- en busverkeer.

Holland-Rijnland, Lokaal