Skip to main content

“Zuid-Holland, kom nú in actie voor het OV van de toekomst!”

Snel en drempelvrij kunnen reizen van deur tot deur met goede OV-verbindingen die woon- en werkplekken maar ook recreatiegebieden optimaal bereikbaar houden: zo kiest de reiziger de komende jaren steeds vaker voor duurzaam vervoer. Maar om dit te bereiken moet er nu samen actie worden genomen, schrijven de acht Zuid-Hollandse Rover-afdelingen in een gezamenlijke brief aan provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Er zijn grote plannen voor het OV in de toekomst. Moeiteloos van deur tot deur kunnen reizen met meer OV stimuleert minder autoverkeer. Dat staat in het toekomstbeeld OV 2040 dat de Rijksoverheid heeft vastgelegd met provinciale en andere decentrale overheden. Om de plannen in de regio’s toe te passen, zijn de regio’s zelf aan zet. Hoog tijd dus om aan de slag te gaan, stellen de Rover-afdelingen in Zuid-Holland.

Want in Zuid-Holland zijn veel groeimogelijkheden voor het OV, waarvoor dan wel snel de nodige knopen doorgehakt moeten worden. Denk aan een City Sprinter Den Haag – Dordrecht, lightrail tussen Scheveningen en Zoetermeer, het verlengen van de tramtunnel in Den Haag en onderzoek naar een nieuw OV-knooppunt Zuidplas. Rover vraagt op korte termijn te besluiten hierin te investeren.

Rover doet de provincie en metropoolregio bovendien nog een aantal aanbevelingen. Zo pleit Rover voor het aanwijzen van nieuwbouwplekken in de nabijheid van OV-knooppunten, het verzorgen van (nieuwe) OV-verbindingen nog voordat nieuwbouwhuizen worden opgeleverd en het stellen van concrete doelen op het gebied van duurzaamheid en reistijd van deur-tot-deur. Daarbij is het belangrijk dat Provincie en Metropoolregio samen de regie voeren op samenwerking tussen gemeenten, provincies, het Rijk en andere partijen.

Den Haag, Zoetermeer, Holland-Rijnland, Drechtsteden, Rotterdam, Gouda en Midden-Holland, Delft, Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee, Lokaal