Skip to main content

Geen autoluw Leiden zonder goed OV!

De bereikbaarheid van het centrum in Leiden staat onder druk als er straks nog minder bussen door de centrale Breestraat gaan rijden. Terwijl goed openbaar vervoer juist belangrijk is nu er plannen zijn voor een autoluw centrum. Dit schrijft Rover-afdeling Holland Rijnland in een brief aan gemeente Leiden.

De gemeente Leiden wil haar binnenstad autoluw hebben. Tegelijk wil de gemeente de stad verdichten, vooral in de buurt van treinstations. Er komen duizenden Leidenaars bij. Dit vraagt om goed openbaar vervoer. Een zorgpunt, vindt Rover Holland Rijnland. “Kijken wij met de blik van de OV-reiziger naar het tot nu toe gevoerde beleid, dan zien wij een brokkelig en weinig samenhangend geheel” constateert de Rover-afdeling.

Rover vreest dat de gemeente de binnenstad niet alleen autoluw maar ook “busluw” wil maken. Met name de Breestraat is voor Rover een zorgpunt. De bedoeling is namelijk dat veel bussen deze drukke, centrale straat overslaan en voortaan om het (grote) centrum heen gaan rijden via de Hooigracht en de Langegracht. Dit levert grote loopafstanden naar het centrum op. Bij de op het station na halte met de meeste in- en uitstappers blijven slechts twee half uur diensten over. Daarnaast levert de nieuwe route volgens Rover problemen op bij de smalle Rijnzichtbrug waar dan geen ruimte meer is om fietsers veilig te laten rijden. Bovendien vindt Rover de plannen niet te verenigen met de wens van de gemeente om juist meer bussen in de stad te laten rijden.

“Omdat de belangrijkste bestemmingen Leiden Centraal en de Breestraat zijn, en de verbinding daartussen nu op de tocht staat, is het probleem dat slechts één van de bestemmingen met OV kan worden aangedaan. Het OV zal daarmee niet kunnen bijdragen aan het opvangen van de veranderende mobiliteit bij een autoluwe binnenstad”, stelt Rover Holland Rijnland. Volgens de Rover-afdeling zet de gemeente hierin volop in op lopen en fietsen als alternatief terwijl dit niet voor iedereen een optie is. Rover waarschuwt dat er vooral voor reizigers met een beperking een alternatief nodig is als de OV-verbinding met het Leidse centrum te kort schiet.

Holland-Rijnland, Lokaal