Skip to main content
NS-trein onderweg naar Zandvoort

“Grootse aanpak nodig voor bereikbaarheid Noord-Hollandse kust”

Om de Noord-Hollandse kust in de zomermaanden goed bereikbaar te houden, moet verder worden gekeken dan nu wordt gedaan. Dat schrijft Rover Haarlem in een inspraakreactie aan provincie Noord-Holland. Volgens Rover moet er een geïntegreerde aanpak komen waarin trein, bus en fiets een belangrijke rol spelen: “voor de Formule 1 kan het ook, dus waarom dan niet voor de drukke zomerdagen?”

De wegen en fietspaden naar Bloemendaal aan Zee en Zandvoort zijn tijdens zomerse dagen en evenementen overvol. Provincie Noord-Holland onderzoekt daarom oplossingen zoals het bevorderen van fietsgebruik, het verbeteren van het openbaar vervoer en kleine aanpassingen aan de wegen. Volgens Rover Haarlem denkt de provincie echter nog niet groot genoeg.

“Wat wij zien is dat niet alleen de kustroutes zelf een knelpunt vormen, maar dat ook de capaciteit van de oost-west verbindingen in Haarlem en Heemstede beperkt is. De oplossing moet daarom niet alleen worden gezocht binnen het gebied tussen Haarlem en de kust, maar worden uitgebreid tot het achterland”, schrijft Rover aan de provincie. De Rover-afdeling is verbaasd dat de trein geen rol speelt in het onderzoek van de provincie, terwijl de trein naar Zandvoort juist de hoofdrol zou moeten spelen vanwege zijn enorme vervoerscapaciteit.

Rover Haarlem vraagt de provincie vooral met NS in gesprek te gaan over hoogfrequente treinverbindingen in de zomer. Extra treinen op zomerse dagen hebben geen last van files en vereisen geen extra infrastructuur. Maatregelen voor betere busverbindingen vragen grote investeringen voor een beperkt aantal zomerse dagen. Volgens Rover ligt het daarom vooral voor de hand om te investeren in maatregelen die ook buiten stranddagen nuttig zijn, zoals een betere doorstroming van de bus. Ook doet Rover concrete voorstellen voor enkele nieuwe rechtstreekse busverbindingen vanuit Haarlem en Hoofddorp naar Zandvoort in de hoogzomer die de files op de weg vermijden.

Om het autoverkeer te beperken pleit Rover voor grootschalige parkeergelegenheid in de Haarlemmermeerpolder waar reizigers met een voordelige combiticket verder kunnen reizen met aansluitend hoogfrequent busvervoer dat direct naar het strand rijdt. Dit zou met een uitgebreide publiciteitscampagne onder de aandacht moeten worden gebracht. “Problemen zoals de bereikbaarheid van de kust blijven niet netjes binnen de lijnen van een bestuurlijk gebied, hiervoor is een grotere aanpak nodig”, stelt Han van Spanje, voorzitter Rover Haarlem. “Voor de Formule 1 was een grootschalige samenwerking mogelijk, waarom zou dat nu niet kunnen?”

Haarlem e.o., Lokaal