Skip to main content

Enquête: wat moet er veranderen in jouw provincie?

Zou een vrijliggende busbaan bij jou in de buurt echt een oplossing zijn? Moet het plaatselijk OV-knooppunt nodig worden verbeterd? Laat het ons weten!

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. De invloed van de provincie op het openbaar vervoer is groot. De provincie is niet alleen opdrachtgever en subsidieverlener van het regionale openbaar vervoer maar ook infrastructuurbeheerder, regisseur van de ruimtelijke ordening, investeerder in infrastructuur en gesprekspartner van gemeenten en Rijk. Kortom: de gekozen Statenleden beslissen de komende vier jaar over belangrijke zaken rond het openbaar vervoer. 

Daarom gaat Rover binnenkort in elke provincie een lobbybrief sturen naar de Provinciale Staten met onze prioriteiten voor de komende periode binnen die provincie. Maar wat zijn die prioriteiten? 

Voor het maken van de prioriteitenlijst willen wij graag weten wat jij belangrijk vindt! Wij zijn op zoek naar concrete suggesties voor specifieke locaties in jouw eigen regio: van uitbreiding van stationsfietsenstallingen tot de bouw van nieuwe OV-hubs.


Laat het ons weten, vul de vragenlijst in via deze link.

Politiek en lobby, Lokaal