Skip to main content

“Investeer in CitySprinter die verder rijdt dan Dordrecht”

Investeer in hoogfrequente Sprinters die vanaf Den Haag, Rotterdam en Dordrecht doorrijden naar Sliedrecht en verder. Dat schrijft Rover in een brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarbij presenteert Rover een zienswijze op de plannen voor een CitySprinter.

NS wil in de toekomst een CitySprinter gaan inzetten tussen Den Haag en Dordrecht. Deze trein moet de grootschalige woningbouw in de regio verbinden door in een hoge frequentie te rijden en te stoppen op nieuw te bouwen tussenstations. Hiervoor zijn grote investeringen nodig aan de infrastructuur, waaronder het volledig viersporig maken van het traject. Rover is positief over deze ambities en denkt dat ondanks de extra stations het mogelijk is met enkele technische ingrepen een aantrekkelijke, korte reistijd te bieden. Rover pleit daarom voor korte stoptijden op de stations en het oplossen van snelheidsbeperkingen die nu nog op het traject gelden.

Rover vraagt bovendien om te onderzoeken of de nieuwe CitySprinter door kan rijden naar Sliedrecht of verder in plaats van op Dordrecht te eindigen. “Juist vanaf deze richting moeten veel reizigers nu overstappen in Dordrecht, er staan niet voor niets zoveel files op de parallel lopende A15”, zegt Rover-directeur Freek Bos. “Met een rechtstreekse verbinding richting Rotterdam verwachten we dat er veel meer mensen voor de trein kiezen.” Rover doet een aantal concrete voorstellen voor technische en geografische aanpassingen aan de plannen waardoor dit mogelijk moet zijn.

De CitySprinter is nog maar een toekomstplan, intussen worden de woningen al gebouwd. Rover wil daarom dat er meer haast wordt gemaakt en dat er snel voldoende budget beschikbaar komt om het hele plan te realiseren. In de zienswijze doet Rover een aantal voorstellen voor alternatieve bekostiging, voor het versneld openen van nieuwe stations en een versnelde verhoging van de frequenties.

Politiek en lobby, Drechtsteden, Lokaal