Skip to main content

Rover biedt reizigerseisen kleinschalig vervoer aan

Er moet nodig duidelijkheid en eenduidigheid komen in de diverse vormen van kleinschalig openbaar vervoer. Rover heeft daarom vrijdag 16 november tien reizigerseisen voor het kleinschalig vervoer aangeboden aan gedeputeerde Dennis Straat, tijdens het symposium ‘Reizen tot in de haarvaten’.

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn voor de reiziger om gebruik te maken van de verschillende Opstappers, regiotaxi’s, haltetaxi’s, hoppers, shuttles, flexbussen en andere soorten van kleinschalig openbaar vervoer. Informatie is vaak niet beschikbaar in de reisplanners en er zijn verschillende tarieven en betaalmethoden. Rover stelde het onderwerp aan de kaak met het organiseren van het symposium ‘Reizen tot in de haarvaten’, dat vrijdag 16 november in Utrecht plaatsvond.

Aan het woord kwam deze dag onder meer Carola Prins van CROW, die aangaf een jaarlijkse klantenbarometer voor de regiotaxi  te willen beginnen. De Woerdense wethouder en oud Rover-bestuurslid Tymon de Weger hield een pleidooi voor de buurtbus: een betrouwbaar stukje openbaar vervoer, mits de bussen ieder uur op dezelfde vaste tijd rijden. Belbussen ziet hij langzaam verdwijnen. 

Rover wil meer eenduidigheid in het kleinschalig OV en heeft hier tien reizigerseisen voor opgesteld, variërend van informatievoorziening over tarieven, betaalmethodes en routes tot eenduidige vervoersvoorwaarden en regie vanuit het Rijk. Rover-directeur Freek Bos heeft de reizigerseisen aangeboden aan diverse vertegenwoordigers van gemeenten, vervoerders en ROCOVs. Namens provincie Utrecht nam Dennis Straat, Gedeputeerde Mobiliteit, de reizigerseisen in ontvangst.Straat heeft toegezegd het onderwerp bij zijn collega’s te zullen agenderen.

Symposium