Skip to main content

Blog: Interrailcard voor 18-jarigen?

Er was enkele weken geleden onverwacht nieuws vanuit de Europese Unie. Manfred Weber, de voorman van de christen-democraten in het Europees Parlement, stelde voor om iedere 18-jarige Europeaan een kaart te geven waarmee een maand lang kosteloos met de trein door Europa gereisd kan worden. De Europese Commissie was hier enthousiast over en gaat de haalbaarheid van zo’n gratis Interrail Pas onderzoeken.

Een gewaagd idee, aangezien er in heel Europa veel werkloosheid onder jongeren heerst en er vooral stemmen opgaan om daar geld in te pompen. Je kunt je afvragen of die twee miljard euro (want dat zou het gratis Interrail-ticket Europa gaan kosten) niet beter daaraan besteed kunnen worden.

Nu willen wij jongeren natuurlijk niet zuur gaan doen over zo’n mooi cadeau, maar ook een ander aspect maakt dat ik twijfels heb over dit presentje: de 18-jarigen met weinig geld kunnen met de pas weliswaar gratis door Europa reizen, maar de overnachtingen zullen zij zelf moeten betalen. Hoewel er een hoop goedkope hostels zijn, zul je alsnog van tevoren een aanzienlijk bedrag moeten sparen om enkele weken in het buitenland te verblijven. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Daarnaast zullen de vermogende jongeren (lees: de jongeren met rijke ouders) Europa hoe dan ook wel ontdekken. Waarschijnlijk liefst per vliegtuig. Of zo’n Interrail Pas daar iets aan verandert, vraag ik me af.
Kunnen we dat geld dan niet beter stoppen in structurele problemen als werkloosheid en vluchtelingen?

Overigens werd door meerdere politici gesuggereerd om dat geld liever te stoppen in het Erasmus-programma. Persoonlijk vind ik dat daarmee helemaal voorbij wordt gegaan aan het idee van de gratis Interrail Pas. Die pas zou namelijk voor álle achttienjarigen zijn, terwijl met het Erasmus-programma maar acht procent van de jongeren wordt bereikt.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben natuurlijk heel blij als meer jongeren de trein zouden nemen in plaats van een auto of vliegtuig. Maar is het te verantwoorden om daar zo’n bedrag voor uit te trekken? Er moet wat mij betreft niet alleen gekeken worden naar de haalbaarheid van de financiering, maar ook naar het effect van zo’n cadeautje.

Mocht het toch doorgaan, dan is het natuurlijk wel spijtig dat ik de achttien allang gepasseerd ben…

Internationaal, Blog, Rover Jong