Skip to main content

Youth Climate Deal: zet in op een Europees railnetwerk en normaliseer OV in woon-werkverkeer

Voor de InnovatieExpo 2021, een tweejaarlijks grootschalig innovatie-evenement, zijn het afgelopen jaar werkgroepen van jongeren opgezet rond onder andere het thema Mobiliteit. Deze werkgroepen werken samen met de Jonge Klimaatbeweging om te komen tot de YouthClimate Deal. Het doel hiervan is om vanuit het perspectief van jongeren te komen tot concrete, kortetermijnacties en afspraken die klimaatverandering moeten aanpakken. De betrokken jongeren vragen de politieke partijen om deze ‘deals’ op te nemen in het regeerakkoord. Rover Jong maakt o.a. zich hard voor een groter aandeel voor OV in het woon-werkverkeer en een beter Europees railnetwerk. 

Rond het thema Mobiliteit is op 6 februari een voorbereidende workshop geweest om de ideeën van verschillende jongerenorganisaties uit te werken. Rover Jong heeft hieraan uiteraard deelgenomen. De workshops werden geopend door Prins Constantijn, die tips gaf over hoe er gelobbyd en beïnvloed kan worden in aanloop naar de kabinetsformatie. Hij stelde dat het vooral belangrijk is om ‘te doen in plaats van praten en beleid maken’. Jongeren kunnen patronen in de samenleving doorbreken door gedragsverandering, beginnend bij kleine stapjes. Het maken van deze ‘deal’ is een mooie start maar het is belangrijk om door te pakken en het te vertalen naar concrete acties. 

De genodigden van de workshops waren een mix van jongeren(organisaties) en experts en branchevertegenwoordigers. Zo waren er binnen het thema mobiliteit iemand van ProRail en de binnenvaart aanwezig. Binnen het thema is onderscheid gemaakt tussen nieuwe en duurzame mobiliteitsvormen en vergroening van woon-werkverkeer.

Voor nieuwe mobiliteitsvormen wil Rover Jong graag inzetten op een beter en sneller Europees railnetwerk. Op deze manier kunnen intercontinentale vluchten worden vervangen door treinreizen. Niet alleen duurzamer, ook nog eens veel leuker! Maar dichter bij huis denken we bijvoorbeeld ook aan meer autoluwe zones in steden en een groter aandeel voor fietsen en lopen in de first en last mile van de reis. Het is belangrijk om te bedenken dat nieuwe mobiliteitsvormen niet alleen draaien om technologie maar ook om een gedragsverandering bij de reiziger.

Op het gebied van woon-werkverkeer zien we grote kansen in het meer promoten van OV gebruik door werkgevers. Nu is een leaseauto of kilometervergoeding nog vaak de norm. Wij pleiten ervoor om iedere werknemer in eerste instantie een OV-abonnement te geven of te investeren in een goed fietsplan. Hierdoor zijn wegverbredingen niet nodig en kunnen we meer investeren in duurzame vervoersmiddelen. Je zou als werkgever zelfs kunnen overwegen om een wedstrijdelement in te voeren en de werknemer die de meeste duurzame kilometers woon-werkverkeer maakt te belonen. Uiteraard wel naar rato van de afstand die iemand moet afleggen. Wie neemt die uitdaging aan?!

Rover Jong