Skip to main content

Webinar: nieuwe NS Concessie

Wil jij alles weten over de nieuwe vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet? Woon dan woensdagmiddag 15 juni het webinar van Rover bij! Het Rijk wil de nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet (HRN) voor de periode 2024-2034 onderhands aan NS gunnen. Zeer binnenkort zal het concept Programma van Eisen (PvE) verschijnen. De komende weken mogen de consumentenorganisaties in het Locov, regionale...

Verkiezingsdebat over mobiliteit in Zuid-Holland

Wat doet de Provincie om reizigers door Zuid-Holland mobiel te houden? Rover heeft veertien ambities voor het openbaar vervoer. Praat of luister mee tijdens het verkiezingsdebat met kandidaat statenleden van bijna alle politieke partijen op donderdagavond 21 februari in Rotterdam. Met de provinciale verkiezingen in zicht is dit een goed moment om te horen hoe de politieke partijen de bereikbaarheid...

Rover biedt reizigerseisen kleinschalig vervoer aan

Er moet nodig duidelijkheid en eenduidigheid komen in de diverse vormen van kleinschalig openbaar vervoer. Rover heeft daarom vrijdag 16 november tien reizigerseisen voor het kleinschalig vervoer aangeboden aan gedeputeerde Dennis Straat, tijdens het symposium ‘Reizen tot in de haarvaten’. Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn voor de reiziger om gebruik te maken van de verschillende Opstappers,...

Symposium ‘Reizen tot in de haarvaten’ in Utrecht

De toekomst van de minder drukke lijnen in het OV staat centraal tijdens het symposium ‘Reizen tot in de haarvaten’ dat op vrijdagmiddag 16 november plaatsvindt in Utrecht. Deze bijeenkomst is het vervolg op het symposium ‘Vervoer in de buurt’, dat op 23 juni 2017 werd gehouden in Zeist. De vraag naar OV naar de grotere steden stijgt. Voor minder druk bezette lijnen blijft dan minder geld over....

In gesprek over OV in Noord-Holland en Flevoland

Welke veranderingen zijn er in het denken over mobiliteit nodig om de dichtbevolkte regio Noord-Holland en Flevoland de komende 25 jaar bereikbaar te houden? Rover schreef hierover een notitie om samen met overheden en andere organisaties bij te dragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van Noord-Holland en Flevoland. Eerder deze maand stond het thema op de agenda tijdens een Rover-symposium. In...